بارها اینرا شنیده بودم که در شمال کشور امنیت است و مسلما جای که "صلح" و"امنیت" باشد سخن از "بازسازی"، "سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد"،" رفاه" و"رشد و شگوفایی فرهنگی" در میان است. با همین فکر عزم سفر را از کابل به سوی شمال کشور گرفتم اما آنچه در جریان سفر دیدم بالا ترازهمان وضعیت اسفبار بود که ولایات شرقی و غربی افغانستان دارد، از بازسازی، آبادی، رفاه، آزادی و.... که با هزار و یک بیشرمی دهان پاره کن سردمداران فریاد میزنند، دروغ بیش نیافتم. درامتداد به اصطلاح شاهراه و تونل ها که توته توته است و دو موتر از کنارهم باید به احتیاط عبورکنند، زنان و کودکان خرد سال دسته دسته دست گدایی را پیش میکردند که ننگ و نفرت هر انسان را نسبت به حاکمان که میلیونها دالر را روزانه حیف و میل میکنند افزایش میدهد.

گفتند در سالنگ ها تدابیر ویژه ی برای جلو گیری از برف کوچ ها که سال گذشته فاجعه نابخشیدنی قتل صدها هموطن مظلوم را در پی داشت، گرفته شده اما با تاسف جز چند اتاق بسیار ابتدایی چیزی به چشم نمی خورد و همسان صدها "بازسازی" دیگر خاک به چشم زدن بود نه مبارزه با آفات و حوادث طبیعی .

anti-US protest of SPA

روز شنبه مورخ ١٤ حوت بود و من حین بازگشت از محل کار بسوی خانه، جوانان پرشور را در حال توزیع ورق های دیدم که در میان انبوه از مردم مشتاقانه در حال پخش آن بودند؛ این فراخوان تظاهرات ۱۵ حوت بود. ابتدا از هموطن پرسیدم چی گپ است؟ در جواب گفت؛ فردا علیه طرح ایجاد پایگاه های دایمی نیروهای متجاوز امریکا و بدفاع از خون کشته شدگان کنر و خوگیانی تظاهرات است. شنیدن این جمله فوراً مرا به فکر کشتار، بی ناموسی، مزدور پروری و چاق و چله ساختن جانیان هفت ثوری و هشت ثوری بواسطه امریکا و شرکا بین المللی آن انداخت که درین ده سال ماموریت خونبار شان انجام داده اند. فاجعه به حد گسترده و اسفبار است که بهانه برای گریز ازین وجیبه انسانی برایم باقی نگذاشت به غیر از تعهد شرکت در تظاهرات فردا. با وجود مشکلات "وظیفوی" خواستم منحیث یک تحصیلکرده شرافتمند لااقل حق را که مردم و میهنم بالایم دارد، ادا نموده باشم هرچندی که "غم نان"؛ غم روزگار تلخ ما گشته است. بعضی ها میگفتند جوانانی احساساتی اند، از انرژی، پشت کار و شور و شوق شان استفاده میبرند، اما صحبت با آنها صحت و سقم کژبینی این عده را آفتابی کرد. آنها ساده و صریح برایم از هدف مظاهره شان صحبت کردند و ازینکه حزب بنام حزب همسبتگی افغانستان این تظاهرات را رهبری میکند، کاملا خاطر جمع شدم بخاطریکه مطالعه از موضع و عمل این حزب جایی برای شک و ابهام نمیگذارد. این همان حزب است که چندین تظاهرات پرشکوه و کوبنده را برضد انسان کشی های دولت فاشیستی ایران در کابل و ولایات براه انداخته بود و سفیر دولت آخوندی دستور دستگیری رهبرانش را صادر نمود و تظاهرات ضد امریکایی شان که یکبار دیگر نیز در کابل صورت گرفته بود، شایعه را که مزدوران ایران در افغانستان علیه این حزب ملی مبنی بر وابستگی به غرب مخصوصاً امریکا و یا اسرائیل در میان مردم زمزمه میکردند به باد هوا داد.

پارلمان مسخره افغانستان

اکثراً از "مفسرین" سرکاری و رسانه های شان شنیده ایم که امریکا در جریان جنگ مقاومت افغانستان نقشی "مثبت" و "فعال" داشت و به مجرد سقوط اتحاد شوروی و درپی آن سقوط حکومت پوشالی نجیب، طی ۴ سال حاکمیت بربرمنشانه و فاشیستی تنظیم های جهادی و ۵ سال حاکمیت قرون وسطایی طالبان امریکا نسبت به افغانستان "بی مهری" کرد و این وطن را به فراموشی سپرد. این تبلیغات خاینانه که بصورت سیستماتیک ارایه میشود عمدتا دو هدف دارد: اول اینکه هر مرداری ای که طی نه سال حاکمیت مزدوران امریکا در افغانستان صورت گرفته (دوران جهادی و طالبان) پای امریکا در آن دخیل نیست وامریکا هیچ مکلفیتی در برابر دزدان وجنایتکارانی که آنان را زنده ساخت، رشد داد، به حکومت رساند، ندارد. ازجانب دیگر تنظیم ها وطالبان هم اگر چون گرگان به جان هم و به جان مردم ما افتادند،َ دست به جنایت های بی نظیرزدند، بد ذات نیستند و هیچ گناهی ندارند چون در این مدت یتیم های بی پدری بودند که پدر آنان را فراموش کرده بود و چون پدر نبود، این جا و آنجا "اشتباهاتی"از آنان سرزده است. این از همان تبلیغات خاینانه ای است که غول رسانه های غربی برای اغوا و فریب اذهان عامه به خورد مردم ما میدهند. واقعیت این نیست که غربی ها و مزد بگیران وطنی اش آن را جار می زنند، زیرا:

لوگوی تفاله نشخوار شده‌ی صدا و سیمای ایران (آوا)

در ارتباط به تظاهرات گسترده حزب همبستگی افغانستان علیه اعدام زندانیان سیاسی در ایران، که همزمان به تاریخ ۹ دلو در کابل، هرات، جلال آباد و مزار براه افتیده بود ، واکنش های متفاوت را از جانب رسانه های گوناگون شاهد بودیم که هریک می کوشیدند با در نظرداشت پیوند های سیاسی پیدا و پنهان خود، این رویداد با شکوه را انعکاس دهند. حتی رسانه های بزرگ جهانی مانند بی بی سی که صدای "بی طرفی" شان گوش همه را کر کرده است نتوانست بی تفاوت از کنار این خبر بگذرد و نوشت: "تظاهرات ضد ایرانی در چند شهر افغانستان" نه اینکه " تظاهرات حزب همبستگی افغانستان علیه رژیم جمهوری اسلامی و در دفاع از زندانیان سیاسی ایران" ، افزون بر آن در متن خبر چند جای پسوند "ملی" در کنار نام حزب همبستگی افغانستان آمده است و نوشته اند؛ "حزب همبستگی ملی افغانستان" آیا میشود از بی بی سی که خود را " امپراتور مطبوعات آزاد و بی طرف " قملداد میکند و " صداقت،عدالت و صحت در خبر" را معیار کار " اطلاع رسانیش " قرار داده است، چنین اضافه سازی ولو با پسوند ملی هم باشد،پذیرفت؟ یا بدون تامل و تحقیق به سهل انگاری و بی دقتی گزارش دهنده خبر نسبت داد و بی بی سی را مسئول آن ندانست؟ ادعای پرطمطراق بی بی سی همواره اینست که نخبه ترین گزارشگران را با خود دارد، پس چطور در ارائه نام حزب بزرگ و مردمی چون حزب همبستگی افغانستان اشتباه می کند؟

Khalil Roman

به حزب همبستگی یگانه حزب آزادیخواه، مترقی و دموکرات که در افغانستان بنیادگرازده، شغالی و اشغال‌شده پرچم استقلال خواهی را صادقانه بدوش میکشد، تقدیم میکنم.

دولت مزدور و مافیایی کرزی از خون و خیانت جهادی- طالبی، خلقی- پرچمی همچون معجونی با دستان خونچکان امپریالیزم اشغالگر امریکا و متحدان "استراتیژیک" شان بنا شده است. تشت رسوایی مزدوری دولت زمانی سوراخ کلان برداشت که از بام اعدام و شکنجه خامنه ای جلاد احسن گویا بر سفره ننگین کرزی و شرکا فرود آمد و کرزی با چشم پارگی خاصی تن به پستی گرفتن پول از بادار ایرانی اش را با شرم ساری و ذلت پذیرفت. سوال اینجاست در دولت که رئیس پارلمانش ۲۵ میلیون دالر را تنها در یک مورد و آنهم از حقوق معلمین سیه روز ما در زمان امارتش بر وزارت معارف زیر زده باشد، وزیر حج و اوقافش صد ها هزار دالر را از سفر خانه خدا بدزدد و سپس بر آتش "جهادش" با آرمیدن در آشیانه دیوید کامیرون آب سرد "کفر و الحاد" بریزد، والیان حیوان صفت آدمخوارش هستی هزاران هموطن مظلوم ما را برباید و در دبی و اروپا تجارتخانه ها و شهرک ها بر پا کنند، خرسوار کوه چهارکنت مزار ناگهان کادیکلاک پسند شده "نماینده مردم در پارلمان" شود، خلقی خونخوار چون تنی به صفت کاندید ریاست جمهوری "مطرح" گردد، امین فرهنگ دلال با خاطر آرام با پول های باد آورده در آلمان تن پرورانه عیش کند و باز هم بنام افغانستان و مردم بیچاره آن کنفرانس ها بر پا نموده و ازین طریق سرمایه اندوزد و... پس کرزی چرا نتواند مصرف دسترخوان ارگ را از برادر همسایه و مسلمانش احمدی‌نژاد پذیرا نباشد؟ هموطنان حقایق موجود فراتر ازین دالر های لکه دار ایرانی است و آن ۴۴ بکس پرتر اما ذلت بار تر و تطمیع کننده تر امپریالیزم غرب مخصوصا امریکاست که از ده سال بدینسو پستان غارت، کشتار، بی ناموسی، نوکری، تسلیم طلبی و خنثی گری را بر دهان چرکین "شخصیت" های دولت مزدور و مافیایی کرزی نهاده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 180 نفر