امریکا حمله روسیه به اوکراین را تقبیح می‌کند...
کارتونیست: کارلوس لاتوف
طالبان و داعش دو روی یک سکه اند
کارتونیست: علی الغامدی
آنچه امریکا به جا گذاشت
کارتونیست: رفعت الخطیب
دفاع رژیم ددمنش ایران از طالبان
کارتونیست: مانا نیستانی
سپردن میدان هوایی به اردوغان مقدمه سپردن افغانستان به داعش است
انتخابات در ایران تحت حاکمیت دجالان مذهبی
کارتونیست: مانا نیستانی

انتخابات در ایران تحت حاکمیت دجالان مذهبی
کارتونیست: مانا نیستانی
انجام ماموریت امریکا
کارتونیست: Johannes Leak
امپراتوری مضمحل

کارتونیست: کریستوفر ویانت
کبوتر صلح در دستان خونپر

کارتونیست: Luc Descheemaeker
داعش، ارتش جدید امریکا

کارتونیست: Shoghi

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 77 نفر