انعکاس گردهمایی اعتراضی «حزب همبستگی افغانستان» در تلویزیون یک

«حزب همبستگی افغانستان و شماری از باشنده‌های شهر کابل در مخالفت با برگزاری جرگه‌ی مشورتی صلح دست به اعتراض زدند. معترضان جرگه‌ی مشورتی صلح را نمایشی و جنایت در برابر مردم می‌دانند و به این باور اند که صلح با قاتلان مردم افغانستان را بیشتر از پیش به بحران خواهد برد.»


انعکاس گردهمایی اعتراضی «حزب همبستگی افغانستان» در تلویزیون طلوع نیوز

«حزب همبستگی افغانستان در یک گردهمایی اعتراض‌آمیز برگزاری لویه جرگه‌ی مشورتی صلح را نمایشی، فرمایشی و مخالف خواسته‌های شهروندان کشور می‌داند. در این گردهمایی زنان، مردان و کودکان شرکت کردند و رهبران حکومت و نیز رهبران جهادی را عامل نابسامانی کشور میدانند»


گزارش «طلوع‌نیوز» از گردهمایی «حزب همبستگی» به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان
طلوع نیوز


رادیو آزادی


تلویزیون یک


آریانا نیوز


تلویزیون خورشید


کابل نیوز

طلوع نیوزیکخورشیدمیوندرادیو آزادی - دریرادیو آزادی - انگلیسیآر.تی (روسیه امروز)۱۵ عقرب ۱۳۹۴، ساعت ١٠ قبل از ظهر، «حزب همبستگی افغانستان» در جوار سینما پارک واقع شهر نو مظاهره‌ای را در تقبیح سنگسار رخشانه مظلوم راه‌اندازی نمود. در این گردهمایی بیش از ٤٠٠ جوان دختر و پسر با شور تمام مشت گره کردند و با شعارهای تند عوامل بدبختی و سنگسار زنان بیدفاع را محکوم نموده آنرا وحشیانه و ننگین خواندند.


تلویزیون «یک»تلویزیون «خورشید»تلویزیون «میوند»تلویزیون «میترا»«کابل نیوز»تلویزیون «شمشاد»ویدیوی «رادیو آزادی» از مظاهره

بی‌بی‌سی فارسیبی‌بی‌سی پشتوتلویزیون میوندتلویزیون خورشیدتلویزیون شمشادتلویزیون یک، پشتوتلویزیون یک، دریرادیو آزادیآژانس خبری پژواک


«رادیو آزادی»تلویزیون «میوند»تلویزیون «آریانا نیوز»تلویزیون «شمشاد» (پشتو)و اینهم گزارش مغرضانه یک تلویزیون جنگسالاران از تجمع حزب همبستگی:
تلویزیون «میترا» (متعلق به عطامحمد جنگسالار چپاولگر بلخ)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 82 نفر