انعکاس گردهمایی اعتراضی «حزب همبستگی افغانستان» در تلویزیون طلوع‌نیوز


انعکاس گردهمایی اعتراضی «حزب همبستگی افغانستان» در تلویزیون طلوع نیوز

«حزب همبستگی افغانستان در یک گردهمایی اعتراض‌آمیز برگزاری لویه جرگه‌ی مشورتی صلح را نمایشی، فرمایشی و مخالف خواسته‌های شهروندان کشور می‌داند. در این گردهمایی زنان، مردان و کودکان شرکت کردند و رهبران حکومت و نیز رهبران جهادی را عامل نابسامانی کشور میدانند»

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 78 نفر