تحصن حزب همبستگی در سوگ کشته‌شدن داکتر ناکامورا در تخار

به تاریخ ۲۲ قوس ۱۳۹۸، جمعی از اعضای حزب همبستگی جهت ادای احترام به داکتر ناکامورا در نزدکی پوهنتون تخار تحصنی را بر پا کردند که در ۱۳ قوس ۱۳۹۸ یکجا با پنج همکار افغان‌اش به دستور آی‌اس‌آی در ننگرهار به شهادت رسیده بود.

در ابتدا، خانم نوین، یکی از اعضای حزب همبستگی گفت:

رهپیمایی حزب همبستگی در تقبیح قتل داکتر ناکامورا و پنج همکارش

۱۵ قوس ۱۳۹۸ (۶ دسامبر ۲۰۱۹) – کابل: جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» با رهپیمایی به‌سمت نمایندگی سفارت پاکستان در شهر کابل کشته‌شدن داکتر تتسو ناکامورا و پنج همکار افغان‌اش را تقبیح کردند. آنان آی‌اس‌آی و چاکران داخلی‌اش را عامل قتل این دوست صدیق مردم افغانستان اعلام داشته و برضد این جانیان شعارهایی سر دادند که در چهار دهه اخیر سبب درد و رنج بی‌کران مردم ما شده‌اند.

گردهمایی حزب همبستگی در جلال‌آباد در تقبیح قتل داکتر ناکامورا و همکارانش

۱۴ قوس ۱۳۹۸ (۵ دسمبر ۲۰۱۹)- جلال‌آباد: امروز شماری از اعضا و هواداران «حزب همبستگی افغانستان» طی گرهمایی‌ای درست در محل کشته‌شدن داکتر تتسو ناکامورا قتل وی و پنج همکارش را تقبیح کردند. آنان آقای ناکامورا را انسان زحمتکش و دوست صدیق افغانان نامیده و قتل وی را لکه ننگ بر جبین دولت پوشالی دانستند. معترضان عکس‌های ناکامورا را با خود داشتند که در آن شعارهایی نیز نوشته شده بودند: «ناکامورا، انتقام خون ترا از تروریستان وحشی می‌گیریم!» «یاد ناکامورا در قلب‌های ما زنده است!» «ناکامورای عزیز، مردم افغانستان هیچ‌گاه خدمات و خودگذری ترا فراموش نخواهند کرد!» «بی‌توجهی دولت در تامین امنیت داکتر ناکامورا شرم‌آور است!» «مردم افغانستان برای از دست دادن یک دوست واقعی سوگوار اند!»


فشرده مصاحبه سیلی غفار پیرامون اعلام رهایی انس حقانی

سیلی غفار (برنامه «خط کابل»؛ تلویزیون خورشید؛ ۲۲ عقرب ۱۳۹۸): «جوهای خون در گوشه و کنار افغانستان جاری‌ست؛ از گوشه و کنار کشور صدای مادرانی که فرزندان‌ شان را هرروز از دست می‌دهند، زنانی که بیوه می‌شوند، طفلانی که یتیم می‌شوند، بلند است. اما این حکام فاسد، خودفروخته و نوکر امریکا غرق معامله با این غلامان آی‌اس‌آی و سی‌آی‌ای استند. امروز، در حقیقت، مسوول قتل هزاران هموطن بی‌گناه ما غنی، صالح، عبدالله و دیگر مقاماتی اند که دیروز آمده کنفرانس مطبوعاتی گرفتند، و انس حقانی‌ای که باید به دار آویخته می‌شد را رها کردند. حمله انتحاری امروز را ما و شما دیدیم. دنیا و حدیث، این طفلکان نازنین ما چه گناهی داشتند؟ مسوول قتل این طفلان ما، همین نامقاماتی استند که با باج‌دادن به طالبان، نمی‌خواهند چوکی و مقام خود را از دست بدهند. و می‌گویم که امروز با رها کردن انس حقانی، غنی بزرگترین خیانت ملی را در حق مردم افغانستان مرتکب شد.»


انعکاس رهپیمایی حزب همبستگی در تقبیح اعلام رهایی انس حقانی در تلویزیون‌های کشور

۲۴ عقرب ۱۳۹۸ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۹) – کابل: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» طی رهپیمایی‌ای اعلام تصمیم رهایی انس حقانی و دو خونخوار همدست‌اش توسط غنی و شرکایش را محکوم کردند. معترضان با شعار مرکزی «خلیلزاد و دولت پوشالی انس حقانی‌ها را می‌بخشند، ولی مردم داغدار ما هرگز نخواهند ‌بخشید!» رهپیمایی کرده و پلاکارت‌ّهایی با تصاویر قربانیان حملات خونین این گروه جانی «شبکه حقانی» را بلند کرده و خواهان مجازات شدید این جانیان شدند تا رهایی آنان. در ضمن، آنان شعارهایی را نیز بر این پلاکارت‌ها نوشته بودند: «تروریست‌پروری زیر نام صلح عوامفریبی و نیرنگ خاینانه است!» «انس حقانی خونخوار را چاکران امریکا رها کرد، اما از تیغ عدالت ملت رهایی نخواهد داشت!» «رهایی انس و سایر قاتلان مردم خیانت ملی است!» «دنیا و حدیث، تازه‌ترین قربانیان معامله‌گری ضد ملی غنی و دیگر غلامان امریکا!»

تظاهرات حزب همبستگی در بامیان علیه رهایی انس حقانی و دو همزادش

امروز (۲۴ عقرب ۱۳۹۸) در شهر بامیان، تعدادی از جوانان «حزب همبستگی افغانستان» طی تجمعی رهایی انس حقانی و همقطاران جانی‌اش را از سوی جنایتکاران امریکایی و دولت معامله‌گر و پوشالی محکوم کردند.


ویدیوی رهپیمایی حزب همبستگی در تقبیح حکم رهایی انس حقانی

۲۴ عقرب ۱۳۹۸ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۹) – کابل: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» طی رهپیمایی‌ای اعلام تصمیم رهایی انس حقانی و دو خونخوار همدست‌اش توسط غنی و شرکایش را محکوم کردند. معترضان با شعار مرکزی «خلیلزاد و دولت پوشالی انس حقانی‌ها را می‌بخشند، ولی مردم داغدار ما هرگز نخواهند ‌بخشید!» رهپیمایی کرده و پلاکارت‌ّهایی با تصاویر قربانیان حملات خونین این گروه جانی «شبکه حقانی» را بلند کرده و خواهان مجازات شدید این جانیان شدند تا رهایی آنان. در ضمن، آنان شعارهایی را نیز بر این پلاکارت‌ها نوشته بودند: «تروریست‌پروری زیر نام صلح عوامفریبی و نیرنگ خاینانه است!» «انس حقانی خونخوار را چاکران امریکا رها کرد، اما از تیغ عدالت ملت رهایی نخواهد داشت!» «رهایی انس و سایر قاتلان مردم خیانت ملی است!» «دنیا و حدیث، تازه‌ترین قربانیان معامله‌گری ضد ملی غنی و دیگر غلامان امریکا!»

رهپیمایی حزب همبستگی در تقبیح حکم رهایی انس حقانی

۲۴ عقرب ۱۳۹۸ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۹) – کابل: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» طی رهپیمایی‌ای اعلام تصمیم رهایی انس حقانی و دو خونخوار همدست‌اش توسط غنی و شرکایش را محکوم کردند. معترضان با شعار مرکزی «خلیلزاد و دولت پوشالی انس حقانی‌ها را می‌بخشند، ولی مردم داغدار ما هرگز نخواهند ‌بخشید!» رهپیمایی کرده و پلاکارت‌ّهایی با تصاویر قربانیان حملات خونین این گروه جانی «شبکه حقانی» را بلند کرده و خواهان مجازات شدید این جانیان شدند تا رهایی آنان. در ضمن، آنان شعارهایی را نیز بر این پلاکارت‌ها نوشته بودند: «تروریست‌پروری زیر نام صلح عوامفریبی و نیرنگ خاینانه است!» «انس حقانی خونخوار را چاکران امریکا رها کرد، اما از تیغ عدالت ملت رهایی نخواهد داشت!» «رهایی انس و سایر قاتلان مردم خیانت ملی است!» «دنیا و حدیث، تازه‌ترین قربانیان معامله‌گری ضد ملی غنی و دیگر غلامان امریکا!»


دریافت تصاویر با کیفیت بالاتر


۲۵ سرطان ۱۳۹۸ – کابل: امروز جمعی از اعضای حزب همبستگی طی گردهمایی‌ای جنایات داعش و حامیان نشسته‌اش در مقام‌های دولتی را تقبیح نمودند. معترضان پلاکارت‌ّهایی با تصاویر قربانیان حملات خونین این گروه جانی را بلند کرده و خواهان اعدام چند استاد و محصل دستگیرشده‌ی پوهنتون کابل شدند که به عضویت در داعش و دست‌داشتن در چندین حمله اعتراف نموده‌اند. آنان شعارهایی را نیز بر این پلاکارت‌ها نوشته بودند: «خون هموطنان بی‌گناه خود را به دست داعشیان وحشی نمی‌بخشیم!» «داعش وحشی‌ترین گروه قرن است، حامیان داعش باید سرکوب و طرد گردند!» «جنایت‌کاران تنظیمی و طالبان و رژیم ایران برادران سکه‌ی داعش اند!»‌ «با الهام از مردم سلحشور کوبانی باید انتقام خون فرزندان خود را از داعشیان بگیریم!» «داعش مولود حرامزاده‌ی امریکا و عربستان و قطر و ترکیه!» «دست تاجران دین از مراکز تعلیمی کوتاه‌باد!»

اول می روز جهانی کارگر طی راهپیمایی در بامیان برگزار شد

به‌مناسبت اول می، حزب همبستگی افغانستان طی یک راهپیمایی با کارگران فقیر بامیان از این روز گرامی‌داشت به‌‌ عمل آورد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 160 نفر