جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند

جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند

کابل - ۲۸ سرطان ۱۳۹۹: امروز جمعی از جوانان دختر و پسر حزب همبستگی مقابل سفارت پاکستان در کابل گرد آمده و در اعتراض به راکت‌پراکنی اخیر ارتش تروریست‌پرور و جنایتکار پاکستان و بر ولسوالی سرکانی و شهر اسعدآباد مرکز کنر که باعث کشته و زخمی شدن نزدیک به ۲۰ هموطن بی‌دفاع ما گردید، بر درب و لوحه جاسوسخانه پاکستان رنگ سرخ پاشیدند.

این جوانان، عکس‌های مولوی فضل‌الرحمان، عمران خان و فیض حمید، رییس سازمان تروریست‌پرور آی‌اس‌آی -به‌مثابه یکی از حامیان همیشگی خونریزی و جنگ در افغانستان- را به آتش کشیدند تا نفرت و انزجار شان را از حامیان و پدران اصلی خونخواران تنظیم‌های جهادی، طالبی، داعشی و جاسوسان تکنوکرات پاکستان ابراز نمایند.

در این تجمع اعتراضی شعارهایی از سوی معترضان سر داده شدند: «مرگ بر آی‌اس‌آی!» «کشتار مردم ما توسط دولت پاکستان جنایت است!» «مرگ بر مزدوران حلقه به‌گوش پاکستان!» «انتقام خون هموطنان خود را از نوکران افغانی پاکستان می‌گیریم!» «دست حامیان تنظیم‌های جهادی، طالبان و داعش از کشور ما کوتاه‌باد!»

جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند
جوانان حزب همبستگی بر درب سفارت پاکستان در کابل رنگ پاشیدند

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 136 نفر