یاد عبدالرحیم خان حیدری و یاران جانباخته‌اش گرامی باد!

«تا زمانیکه ما بی‌خیال و بی‌اعتنا از سرنوشت یکدیگر از کنار مسایل و مشکلات هم بگذریم، سختی و دردهای دیگران را ببینیم و بشنویم و واکنشی از خود نشان ندهیم، کار ما بجایی نخواهد رسید و فقر، ستم، ناامنی، بی‌عدالتی، تبعیض ... هم‌چنان ادامه خواهد داشت.» این کلام، ندای عبدالرحیم حیدری، مرد آزاده‌ایست که سال‌ها برای نخل آزادی و بهار دموکراسی تلاش کرد. با درد و دریغ که به تاریخ ۳ اسد ۱۳۹۶ در اثر برخورد موتر حاملش با ماین کناره جاده، همراه با ٥ تن از اعضای خانواده و دوستانش طعمه درندگان طالبی گردیده به شهادت رسید.

زنان مبارز کوبانی

جنگ تجاوزگرانه، تحمیلی، خونبار و تباه‌کن در کوبانی شهر کوردنشین سوریه، جان هزاران انسان بی‌دفاع را گرفت. خلق قهرمان کوبانی با آگاهی و بسیج همگانی دریادلانه به دفاع برخاسته، وحوش داعشی و اربابان دیوصفت شان را درس تاریخی دادند.

سوال اینجاست که پروژه داعش با این همه ساز و برگ نظامی و امکانات مالی بی‌حد از کجا شد؟ و چرا این جنگ ویرانگر در شهر کوردنشین سوریه آن هم در دو کیلومتری مرز ترکیه که به ظاهر مخالف داعش است صورت می‌گیرد. وقتی نیروهای نوکر و بدنام و گماشته‌شده‌ای استعمار جهانی در جامعه رنگ و اعتبار می‌بازند و کارایی خود را از دست می‌دهند، امریکای متجاوز سبعانه‌تر عمل کرده فوراً دست به تولید بدیل زده و مهره‌های تاریخ‌تیرشده و تاریک‌تر از گذشته را بر مردم مظلوم دنیا حاکم می‌سازند تا بتواند توسط چاکران جدید بار دیگر در چشم مردم خاک پاشیده و با سواستفاده از عدم آگاهی، سادگی‌، اعتقادات و اعتماد مردم تحت نام آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و غیره خود را به اهداف استراتیژیک اقتصادی، سیاسی و نظامی بیشتر از پیش نزدیک سازد.جنگ چندین ساله افغانستان مصداق این واقعیت تلخ و تاریخی است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 43 نفر