گرامی‌داشت از روز جهانی زنان در بامیان

گرامی‌داشت از روز جهانی زنان در بامیان

۱۸ حوت ۱۳۹۹ - بامیان: اعضای حزب همبستگی افغانستان طی گردهمایی‌ و با نمایش یک فلم، از روز جهانی زنان گرامیداشت به عمل آوردند.

در نخست خانم رها یکی از اعضای حزب همبستگی در مورد تاریخچه و اهمیت هشتم مارچ صحبت نموده، در لابلا چنین گفت:

«بدون مبارزه زنان هیچ کشور به آبادی و ترقی دست نخواهد یافت و تنها راه رهایی زنان مبارزه قاطع و پیگیر است و بس.»

وی در ادامه با تشریح وضعیت فعلی و معامله‌گری‌ها با طالبان خون‌آشام و زن‌ستیز، افزود که بایست در برابر این همه جنایات آرام ننشسته و آواز خویش را در هر سطح ممکن بلند نمود.

سپس همه حضار به تماشای «سنگسار ثریا» دعوت شدند، فلمی که گوشه‌ای از جنایات رژیم خون‌آشام ایران علیه زنان را به نمایش می‌گذارد. ثریا، زنی‌ست در یکی از روستاهای ایران که در دسیسه شوهرش با همدستی آخند و کلانتر روستا متهم به زنا شده و سنگسار می‌شود و بعد نمایندگان رژیم با حربه‌های مختلف تلاش می‌ورزند تا این جنایت را از چشم جهانیان پنهان سازند.
گرامی‌داشت از روز جهانی زنان در بامیان
گرامی‌داشت از روز جهانی زنان در بامیان

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 315 نفر