انعکاس گردهمایی اعتراضی «حزب همبستگی افغانستان» در تلویزیون یک


انعکاس گردهمایی اعتراضی «حزب همبستگی افغانستان» در تلویزیون یک

«حزب همبستگی افغانستان و شماری از باشنده‌های شهر کابل در مخالفت با برگزاری جرگه‌ی مشورتی صلح دست به اعتراض زدند. معترضان جرگه‌ی مشورتی صلح را نمایشی و جنایت در برابر مردم می‌دانند و به این باور اند که صلح با قاتلان مردم افغانستان را بیشتر از پیش به بحران خواهد برد.»

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 162 نفر