‎مسخره‌ترین کاندیدان ریاست‌جمهوری در تاریخ امریکا

کارتونیست: Kotrha
بازی دولت‌های اروپایی با پناهندگان افغان‎‎

کارتونیست: Hassan Bleibel
امریکا در سوریه تروریست‌ها را تجهیز می‌کند‎‎

کارتون از سپوتنیک نیوز​
بانكى مون با سازمان ملل خدا حافظى كرد‎

بانكى مون با سازمان ملل خدا حافظى كرد
بوی آزاردهنده ابرقدرت!‎‎

کارتونیست: سعید فرماوی
کنفرانس کشورهای کمک‌دهنده‎

کارتونیست: Hassan Bleibel
بخشایش جنایتکاران‎‎

کارتونیست: Elihu Duayer

ایلهو دیویر (Elihu Duayer) کارتونیست برازیلی، این اثر را تحت عنوان «بخشایش اسلحه‌‌ی منفور» در ارتباط به پیشنهاد برنامه «صلح و آشتی» برای قتل‌عام‌ها در رواندا طراحی نموده است.

چپاول ثروت طبیعی افریقا‎

کارتونیست: Kasım Özkan
نشست صلح!‎

کارتونیست: Oleg Dergachov
سلفی جهانی با کودک سوری!‎

کارتونیست: Sherif Arafa

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 160 نفر