اردوغان، حامی داعش‎‎

کارتونیست: Ronny Gonnon
کارتونیست: Steve Bell‎

کارتونیست: Steve Bell

کارتونی از روزنامه «گاردین» در واکنش به نتیجه انتخابات امریکا.

«دموکراسی» به افغانستان وارد می‌شود!‎

کارتونیست: Anthony Freda
‎مسخره‌ترین کاندیدان ریاست‌جمهوری در تاریخ امریکا

کارتونیست: Kotrha
بازی دولت‌های اروپایی با پناهندگان افغان‎‎

کارتونیست: Hassan Bleibel
امریکا در سوریه تروریست‌ها را تجهیز می‌کند‎‎

کارتون از سپوتنیک نیوز​
بانكى مون با سازمان ملل خدا حافظى كرد‎

بانكى مون با سازمان ملل خدا حافظى كرد
بوی آزاردهنده ابرقدرت!‎‎

کارتونیست: سعید فرماوی
کنفرانس کشورهای کمک‌دهنده‎

کارتونیست: Hassan Bleibel
بخشایش جنایتکاران‎‎

کارتونیست: Elihu Duayer

ایلهو دیویر (Elihu Duayer) کارتونیست برازیلی، این اثر را تحت عنوان «بخشایش اسلحه‌‌ی منفور» در ارتباط به پیشنهاد برنامه «صلح و آشتی» برای قتل‌عام‌ها در رواندا طراحی نموده است.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 131 نفر