بانكى مون با سازمان ملل خدا حافظى كرد‎

بانكى مون با سازمان ملل خدا حافظى كرد
بوی آزاردهنده ابرقدرت!‎‎

کارتونیست: سعید فرماوی
کنفرانس کشورهای کمک‌دهنده‎

کارتونیست: Hassan Bleibel
بخشایش جنایتکاران‎‎

کارتونیست: Elihu Duayer

ایلهو دیویر (Elihu Duayer) کارتونیست برازیلی، این اثر را تحت عنوان «بخشایش اسلحه‌‌ی منفور» در ارتباط به پیشنهاد برنامه «صلح و آشتی» برای قتل‌عام‌ها در رواندا طراحی نموده است.

چپاول ثروت طبیعی افریقا‎

کارتونیست: Kasım Özkan
نشست صلح!‎

کارتونیست: Oleg Dergachov
سلفی جهانی با کودک سوری!‎

کارتونیست: Sherif Arafa
‎۹۴ مورد اعدام در یک ماه توسط قصابان حاکم بر ایران

کارتونیست: KIANOUSH

تنها طی یک ماه گذشته ۹۴ اعدام به دست قصابان «ولایت فقیه» در ایران توسط سازمان‌های حقوق بشری به ثبت رسیده که رسانه‌های رسمی و قوه قضاییه آن کشور تنها ۴۲ فقره از آن را اعلان کرده‌اند.

ترکیه در کام فاشیزم

کارتونیست: Patrick Corrigan
‎رژیم‌های ایران و عربستان، ویروس های خاورمیانه

کارتونیست: Dana Summers

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 88 نفر