آمادگی رهبران جهادی برای جنگ های خاینانه کابل‎

کارتونیست: ظهوراحمد

این کارتون چند روز قبل از ورود تنظیم‌های جهادی به کابل در روزنامه «فرنتیرپست» پاکستان انتشار یافته است. کارتونیست جو خصومت میان رهبران جهادی و آمادگی شان برای جنگ‌های ویرانگر بعدی در کابل را در گردهمایی‌ای در پشاور به تصویر کشیده است که با حضور مقامات پاکستانی برگزار شد و ظاهرا روی دولتی که جاگزین رژیم نجیب شود به توافق رسیدند.

تلاش برای نجات یک لاشه گندیده‎

کارتونیست: عتیق شاهد
لیبیا قبل و بعد از تجاوز امریکا و ناتو‎

کارتونیست: Damien Glez
‎
روزنامه «واشنگتن پست» این کارتون را زیر عنوان «کارتونیست‌ها سفر اوباما به کیوبا را چگونه ارزیابی کردند» به تاریخ ۲۲ مارچ ۲۰۱۶ نشر کرد.
کارتونیست: Nate Beeler
مناظره انتخاباتی امریکا از دید کارتونیست «تایمز»‎
کارتونیست: Morten Morland
دولت اخوانی ترکیه راهپیمایی روز جهانی زن را ممنوع کرد
کارتونیست: کارلوس لاتوف
‎‎روز جهانی زن!
کارتونیست: Makhmud Eshonkulov
تباهی ایکوسیستم حیوانات‎
کارتونیست: مایکل مورو

یکی از پیامدهای فاجعه‌بار جهانی شدن، تباهی کامل محیط زیست و ایکوسیستم حیوانات در کشورهای فقیر است.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 124 نفر