سفر اوباما به کیوبا از دید کارتونیست

‎
روزنامه «واشنگتن پست» این کارتون را زیر عنوان «کارتونیست‌ها سفر اوباما به کیوبا را چگونه ارزیابی کردند» به تاریخ ۲۲ مارچ ۲۰۱۶ نشر کرد.
کارتونیست: Nate Beeler

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 280 نفر