آرون بوشنل: «فلسطین آزاد!»

آرون بوشنل: «فلسطین آزاد!»
کارتونیست: سباعنه

آرون بوشنل، سرباز نیروهای هوایی امریکا که در ۲۵ فبروری ۲۰۲۴ در اعتراض به جنایات علیه فلسطینیان توسط اشغالگران اسراییل، پس از این که اعلام داشت که دیگر حاضر نیست در نسل‌کشی شرکت کند، خود را در برابر سفارت اسراییل در واشنگتن به آتش کشید و در‌حالی‌که در شعله‌های آتش می‌سوخت، فریاد می‌کشید: «فلسطین آزاد!» هرچند این سرباز باشرف امریکایی جان باخت ولی خود را از دام دستگاه دروغ و جانی امریکا و شرکا رهایی بخشید.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 118 نفر