سراب صلح در افغانستان

سراب صلح در افغانستان‎‎

کارتونیست: Maxim

در روزهایی که در کابل جنگ‌های مدهش تنظیمی جریان داشته محشری برپا بود، مذاکرات صلح میان گروه‌های جهادی تحت سرپرستی دولت پاکستان در اسلام‌آباد راه افتید و نوازشریف، صدراعظم وقت آن کشور پیاپی از طریق رسانه‌ها سخن از صلح دایمی در افغانستان می‌زد. روزنامه «دی نیشن» پاکستان در کارتونی که به تاریخ ۵ مارچ ۱۹۹۳ انتشار داد، صلح در افغانستان را سراب خواند، سرابی که با گذشت ۲۳ سال ادامه دارد.

این کارتون با وضعیت کنونی افغانستان هم همخوانی دارد که حکام ضدمردمی و حامیان خارجی شان، پیوستن راکتیار را بصورت گوشخراشی پیامی برای صلح در کشور تبلیغ می‌کنند.

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 200 نفر