ترکیه در کام فاشیزم

کارتونیست: Patrick Corrigan
‎رژیم‌های ایران و عربستان، ویروس های خاورمیانه

کارتونیست: Dana Summers
کودتا در ترکیه: واقعیت یا نیرنگ دیگر اردوغان؟‎

کارتونیست: Carlos Latuff
هیلری کلنتن، پیام‌آور جنگ و تباهی‎‎

کارتونیست: بین گریسون
‎

کارتونیست: پیتر بروکس
مجسمه آزادی شرمسار است‎

کارتونیست: Paresh
مدرسه انتحاریون‎

کارتونیست: Benaji Naji
‎اتحادیه اروپا فرو می‌پاشد؟

کارتونیست: BRIGHTY
زن افغان اسیر هیولای جهل و دهشت‎

کارتونیست: Chris Riddell
‎بوی فاشیزم در اظهارات دونالد ترامپ

کارتونیست: Bill Bramhall

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 149 نفر