تصاویری از وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل

وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل

۱۸ سنبله ۱۳۹۵: در سالروز ترور احمدشاه مسعود، شهر کابل مثل هر سال صحنه نمایشات مسخره و زورگویانه حامیان او بود و افراد مسلح که اکثرا از پنجشیر و شمال کابل وارد پایتخت شده بودند، در وسایط نقلیه‌ حاوی بیرق های سیاه – سفید – سبز در جاده‌های شهر به گشت‌زنی پرداختند. تعداد زیادی از آنان با سرو صورت وحشتناک که یادآور جنگهای تنظیمی دهه هفتاد در کابل بود، آزادانه با خود کلاشنکوف و تفنگچه و برچه حمل کرده دست به فیرهای هوایی زدند که باعث رعب و وحشت شهریان کابل گردید. اکثر مردم و بخصوص زنان از خانه های شان بیرون نشده اکثر بخش‌های شهر برعکس روزهای دیگر خالی از مردم بود.

پولیس کابل، در برابر تفنگداران وحشی فقط تماشاگر باقی ماند و حتی در جاهایی دیده می‌شد که وسایط پولیس و اردوی ملی نیز مورد استفاده این اوباشان قرار گرفته است.

وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل
وحشت شورای نظاری در جاده‌های کابل

مطالب مرتبط:
کابل بازهم صحنه وحشت و لمپنیزم

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 91 نفر