سهم گرسنگان جهان از ملل متحد‎

کارتونیست: Hossam Alsaadi
صحنه سوریه‎

کارتونیست: Osama Hajjaj
اوباما: «امریکا نمی‌تواند طالبان را نابود کند»!‎

کارتونیست: یاسر احمد
با همبستگی قویتریم!‎

کارتونیست: Eray Ozbek
تهاجم رسانه‌ای‎

کارتونیست: Pavel Constantin​
رژیم‌های مستبد ایران و عربستان عوامل خشونت‌های مذهبی

کارتونیست: Carlos Latuff
کارتون: حقوق بشر در ایران تحت فاشیزم ولایت فقیه‎‎

کارتونیست: Emad Hajjaj
اردوغان، حامی داعش‎‎

کارتونیست: Ronny Gonnon
کارتونیست: Steve Bell‎

کارتونیست: Steve Bell

کارتونی از روزنامه «گاردین» در واکنش به نتیجه انتخابات امریکا.

«دموکراسی» به افغانستان وارد می‌شود!‎

کارتونیست: Anthony Freda

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 438 نفر