«امیر» بیمار خواب امارت می‌بیند

«امیر» بیمار خواب امارت می‌بیند‎

کارتون برگرفته از مجله «پیام زن»

کارتون برگرفته از مجله «پیام زن»، نشریه «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا)، شماره مسلسل ۳۳-۳۴، حمل - اسد ۱۳۷۲

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 107 نفر