سالی که گذشت!!

خانم پانزده ساله در اثر لت و کوب شوهرش در شفاخانه استقلال جان داد

سالی که گذشت، سال پُر از رنج و عذاب بود
خارج ز حساب بود
بربادی و جنگ، حاصل هرگونه شتاب بود
از دست جناب بود
دنيا همه از آتش جنگ ويرانه و گور شد
يک عالمی شور شد
فرمان تفنگ اعتراض را هرگونه جواب بود
گفتند: صواب بود

حمله انتحاری فراه

سرتاسر عالم ز شهيدان شده گلگون
به هر طرفی خون
جنگ بهر مذهب، کفر و مسلمان و حجاب بود
گپ‌ها ز کتاب بود؟!!
سودان و سومالی، عراق و مصر، سوريه و لیبيا
خونين شد سراپا
در جنگ و تجاوز، به دست سرمايه حساب بود
صد جور و عتاب بود
در کشور ما دست «عمو سام» و مزدورک ناکس
آن کمترک از خس
هر روز بربادی و مرگ کسی، اخبار خراب بود
«سام» مست شراب بود
شايد که اين سال، سال آزادی و قيام باشد
جنگ‌ها تمام باشد
«ناتور» به تو از جان و دل اينگونه خطاب بود
انديشۀ ناب بود.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 119 نفر