عطا داکتر کشتار، فساد و غارت است نه از حقوق و علوم سیاسی

ata past and present

به تاریخ ١٧ سرطان ١٣٩١ ریاست پوهنتون بلخ در یک برنامه از قبل آماده شده با عده‌ای از استادان تهی از شرف و وجدان که اراده بیشتر شان در گرو دالر و موزه‌پاکی جنگسالاران است؛ در برابر کثیف ترین و بدنام ترین مافیای جهادی، عطا محمد والی بلخ "حضور" رساندند. آجندا نیم ساعت قبل به همه اعلان شد که "هدف از دیدار ما با جناب والی و اهدای دیپلوم دکترای حقوق و علوم سیاسی پوهنحی حقوق این پوهنتون به حاجی صاحب استاد است".

تعداد زیادی از استادان باشرافت و باوجدان به بهانه های گوناگون از رفتن به ولایت عطا امتناع ورزیدند چون میدانستند که این رفتن بالاتر از ذلت و ننگ است. زمانیکه استاد جلاد به استادان فرومایه و نوکرش خوش آمدید گفت فورا رئیس کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی و شف دیپارتمنت دری فاکولته ادبیات پوهنتون خطاب به بادارش گفت: "زمانیکه به حزب دموکراتیک هورا میگفتیم کراهت انگیز بود، زمانیکه به مجاهدین الله اکبر گفتیم هم کراهت انگیز بود و زمانیکه از وحشت طالب به مسجد میرفتیم نیز کراهت انگیز بود اما از لحظه‌ای که شنیدیم به جناب شما دیپلوم دکترای حقوق میدهند همه استادان مشتاقانه بسوی شما شتافتند هرچندیکه وسیله نقلیه پوهنتون کفایت نکرد تا همه را انتقال دهد متاسفانه عده‌ای در شوق دیدار تان در زیر درختان پوهنتون منتظرند"!

سپس سید مکمل الکوزی، رئیس پوهنتون با جمعی از روسایش دیپلوم را با چاپلوسی خاصی به وی سپردند. در مقابل عطا سابقه تحصلیش را اینگونه شرح داد:

"من دوره لیسانسم را در امریکا در رشته تجارت به اتمام رساندم و دیپلوم ماستری‌ام را در همین رشته از تاجکستان گرفتم و حالا شما لطف نموده دیپلوم دکترای حقوق را به من عنایت فرمودید، تشکر از شما."

بعدا چند شوخی جهادی پسند کرد و با استهزا به استادان پوهنتون گفت:

"در کشور های دیگر زمانیکه به مشکلی در سطح جامعه مخصوصا مسائل سیاسی برمیخوریم همه دست اندرکاران سیاست به پوهنتون ها و استادان و دانشمندان مراجعه میکنند اما من جرئت نمیکنم به شما متوسل شوم چون خیلی جنجالهای کلان میان خود دارید و هر روز به سر و کله یکدیگر میزنید و نمیتوانید مشکل خود را حل کنید چه رسد به گپ های دیگر و مسائل بغرنج تر و کلان تر."

محفل همین گونه پایان یافت و چند تنی که از روی ناآگاهی و شوق زدگی رفته بودند بعد از گپ های اخیر بچه فلم جهادی بر خود هزاران بار لعنت فرستادند.

نظرات بخشی از محصلین و استادان که دادن داکترا به عطا را به تمسخر میگرفتند، درین رابطه جالب است و همانند تیریست بر سینه عطا و مزدورانش:

۱- ای عطا خو مشروط مضمون حدیث در صنف یازده لیسه عالی باختر بود چطور شد که باز لیسانس خود را، آنهم در امریکا خوانده، چه وقت در سالهای که در کوه مارمل بوده یا زمانیکه طالبان او و دیگرایش ره به غار های کوه دره صوف رانده بود؟

۲- پوهنتون بلخ اصلا صلاحیت تفویض این نوع دیپلوم را ندارد چون نخست فارغین پوهنتون بلخ طورعموم به سویه لیسانس است و ثانیا در فاکولته حقوق هیچ استادی نداریم که به سویه دکترا باشد که ماستر ها را تحت برنامه دکترا آموزش دهد اینها چطور و به کدام حق به کسی که دروازه پوهنتون را ندیده چنین سندی میدهند؟ بهتر بود دیپلوم دکترای کشتار، بی‌ناموسی، چپاول و غارت هستی مردم مظلوم شهر مزار را به وی میدادند زیرا مافیاگری چون عطا شایسته همین نوع دیپلوم است.

۳- ازین به بعد حتما جناب شان حداقل هفته یکبار خو به پوهنتون میآیند و محصلین ممتاز و استادان لیسانس را درس خواهند داد چون در همه جا معمول است. همه باید از شخصیت و ذخیره علمی یک دکتر آنهم یگانه دکتر حقوق و علوم سیاسی در سطح شمال افغانستان فیض برند!

۴- پوهنتون بلخ با این کار داغ ننگی را بر پیشانی‌اش حک کرد که تا حال در هیچ گوشه این کشور ماتمزده و شغالی سابقه نداشته است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 235 نفر