وقتی داشته‌های افغانستان به لیلام گذاشته شدند

این تصویر را روزنامه «دی نیوز انترنیشنل» پاکستان به تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۴ زیر عنوان «افغانستان در حال فروش» در اوج جنگهای تنظیمی کابل انتشار داده است. درین تصویر یک زرهپوش روسی متعلق به اردوی افغانستان نمایش داده می‌شود که پولیس سرحدی پاکستان آنرا در بدل فقط ۱۵۰هزار کلدار از نزد قومندانان جهادی خریداری کرده است.

با به قدرت رسیدن تنظیم‌های پشاوری در کابل، اکثر داشته‌های افغانستان در بازار‌های پاکستان به لیلام گذاشته شد. سلاحهای پیشرفته ارتش افغانستان، طیاره‌های نظامی، آثار موزیم کابل، فابریکه‌ها و آهن‌پاره‌ها و بعدها چوب جنگل‌ها و معادن افغانستان مورد چپاول قرار گرفته به قیمت ناچیز در اختیار جرنیل‌های پاکستانی قرار گرفتند. زمانی نصیرالله بابر وزیر داخله پاکستان اعتراف کرده بود که بخشی از آثار موزیم کابل در اختیار او قرار دارند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 88 نفر