عربستان به خود مرکز عیاشی و به ما فابریکه انتحاری می‌سازد

عربستان به خود مرکز عیاشی و به ما فابریکه انتحاری می‌سازد

شیوخ عربستان که به نام پدران بنیادگرایی و جهالت شهرت داشته از حامیان و تمویل‌کننده اصلی القاعده و طالبان در کشورما و گروه‌های مشابه وحشی در سایر نقاط جهان اند، می‌خواهند در حومه ریاض شهری برای عیاشی به وسعت «لاس‌وگاس» بسازند. این شهر ۳۳۴ کیلومتر مربع مساحت دارد که در برگیرنده پارک‌های تفریحی و ورزشی و مراکز خوشگذارنی خواهد بود.

لاس‌وگاس شهر سیاحتی در امریکا است که منحیث مرکز فحشا، قمار، کلب‌های شبانه و پایتخت عیاشی خرپول‌های جهان و بخصوص شیوخ عرب شهرت دارد.

در همین حال عربستان با هزینه ۵۰۰ میلیون دالر زیر نام ساخت «پوهنتون اسلامی» در ۱۰۰۰ جریب زمین تلاش دارد که مرکز پرورش ویروس‌های بنیادگرا را در کشورما فعال نموده بدینصورت بخشی از فابریکه‌های انتحارپروری‌اش را از پاکستان وارد خاک ما سازد. این مرکز در مربوطات ولسوالی‌های کوت، بتی‌کوت و رودات ننگرهار ساخته می‌شود که پناه‌گاه اصلی طالبان و داعش است. مردم شرق کشور از ساخت این مرکز سخت در هراس بوده اعتقاد دارند که با تکمیل شدن آن، بویژه ولایت‌های شرقی عمیق‌تر در گنداب توحش و بنیادگرایی غرق خواهند شد.

عربستان به خود مرکز عیاشی و به ما فابریکه انتحاری می‌سازد

دولت ع و غ که با این طرح شیطانی پدران تروریزم موافقت کرده اند، خیانت بس بزرگی در حق مردم ما نموده اند. اما عناصر آزادیخواه و ضدبنیادگرا باید جلو اینگونه پروژه‌های خاین‌پروری و جنایت‌گستری را بگیرند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 89 نفر