«شورای دختران» عربستان بدون هیچ دختری راه‌اندازی شد!

شورای دختران در عربستان در حضور هیچ دختری افتتاح شد

مقامات عربستان با راه اندازی نخستین «شورای دختران» بدون حضور حتی یک زن، در سطح جهان مورد تمسخر قرار گرفتند.

شهزاده و زنش
در حالی که شیوخ‌ فاسد عرب زیر نام «شریعت» زنان را به زنجیر کشیده‌اند، الوليد بن طلال شهزاده عربستان به این صورت با زن چهارمش مصروف عیش و نوش است.

تصویری از این مراسم که گفته می‌شود به ریاست شاهزاده فیصل بن مشعل بن سعود، حاکم منطقه قصیم آن کشور برگزار شد، ۱۳ مرد چلتارپوش در راس آن دیده می‌شوند اما اثری از موجودیت دختری در آن نبود. اما گفته شد چند زنی که هیچ تصویری از آنان پخش نشد، از طریق ویدیوکنفرانس جریان را ناظر بوده اند. با اینحال بن‌مشعل طی نطقی گفت از اینکه توانسته در سراسر پادشاهی عربستان برای نخستین بار شورایی برای دختران راه‌اندازی کند افتخار می‌کند!

تعدادی با نشر این تصویر در شبکه‌های اجتماعی آنرا گویاتر از هر کاریکاتوری توصیف کردند.

عربستان که زن‌ستیزترین دولت جهان را دارد، هیچگونه حقوقی برای زنان قایل نبوده، این مردان اند که برای آنان سخن می‌گویند. اما راه اندازی «شورای دختران» به این صورت مضحک قدمی برای بهبود سهم زنان در تصمیم‌گیری نامیده شده که ملک سلمان وعده آنرا داده است!

دونالد ترامپ در حال امضای فرمان قطع کمک برای سقط جنین

تعداد زیادی بخصوص در امریکا، این تصویر را با صحنه‌ای از کاخ‌سفید دونالد ترامپ به مقایسه‌ گذاشتند که چندی قبل فرمانی برای قطع کمک مالی برای سقط جنین، موضوعی عمدتا متعلق به زنان را در حالی به امضا رسانید که فقط مردان در اطرافش حلقه زده بودند.

در سال ۲۰۱۳ نیز شهر القصیم کنفرانسی را تحت عنوان «زنان در اجتماع» برگزار کرد که در آن هیچ زنی راه نیافته بود.

دولت عربستان در حالی سخن از بهبود وضعیت زنان می‌زند، که مدتی قبل تلویزیون دولتی آن کشور شیوه لت و کوب زنان را آموزش می‌داد!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 468 نفر