سند تاریخی: جدیت شاه امان‌الله خان در برابر فاسدان

سند تاریخی: جدیت شاه امان‌الله خان در برابر فاسدان

امروز افغانستان صاحب فاسدترین و ضدملی‌ترین دولت در جهان است. دیگر دزدی‌های چندین میلیون دالری مقامات به امر معمول بدل شده و شاه‌مهره های فساد نظیر عمر زاخیلوال به میزان رسوایی‌های شان به پست‌های مهم‌تر گماشته می‌شوند.

سند تاریخی: جدیت شاه امان‌الله خان در برابر فاسدان
فرمان مورخ ۱۳ قوس ۱۳۰۲ با امضای امان‌الله خان عنوانی وزیر عدلیه

بازهم سند تاریخی دیگری از دوران پردستاورد امانی به دستم رسیده که در آن توجه و برخورد جدی ‌امان‌الله خان این شاه عادل و وطندوست را به ماموران خطاکار دورانش می‌شود دید و از آن آموخت.

این سند که در آرشیو ملی افغانستان نگهداری می‌شود، فرمان مورخ ۱۳ قوس ۱۳۰۲ با امضای امان‌الله خان عنوانی وزیر عدلیه است که از او خواسته است تا معاش دوماهه رئیس هیئت تمیز را به خاطر اینکه «علائم غیرحاضری خود را با امضای خویش محو» کرده است کسر و تحویل خزانه نماید.

افغانستان زمانی از فساد و غارتگری وحشتناک پاک خواهد شد که فردی به پاکی و جدیت امان‌الله خان زمام امور را بدست گرفته ابتدا کشور را از سلطه بیگانگان خلاص کند و بعد سیاست‌هایش را بر احساس مسئولیت و دلسوزی در برابر منافع ملی پایه‌ریزی کند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 97 نفر