انزجار جهانی بر عضویت عربستان در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل

انزجار جهانی بر عضویت عربستان در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل

عضویت عربستان سعودی در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل با تمسخر جهانی مواجه شده است. درحالیکه تلاش‌هایی در جریان است تا به عضویت این کشور از ریاست کمیسیون حقوق بشر ملل متحد خاتمه داده شود، این انتخاب جدید موجی از انزجار را برانگیخته است. در رای‌گیری سری، عضویت این کشور در کمیسیون حقوق زنان پذیرفته شده و گفته می‌شود که امریکا و پنج کشور اروپایی نیز به آن رای داده اند که از ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۲ عضویت نهادی را خواهد داشت که مسئول رسیدگی به حقوق زنان و تقویت برابری بین زن و مرد در جهان است.

سازمان «دیده‌بان ملل متحد» مستقر در جنیوا این انتخاب را محکوم نموده گفته است که «ضدزن ترین رژیم جهان» نمی‌تواند مدافع حقوق زنان در سطح بین‌المللی گردیده برای تساوی جنسیتی تلاشی انجام دهد. هیلی نیوئر، رییس اجراییه این سازمان در پیامی در صفحه تویترش، آنرا «مسخره» خوانده می‌نویسد: «گزینش عربستان سعودی برای تحفظ حقوق زنان مثل اینست که یک آتش‌افروز را مسئول اطفاییه شهری بسازیم.» او در پیام دیگری، زدوبند‌های پس‌پرده و دالرهای نفتی را دلیل انتخاب عربستان به نهادهای مهم ملل متحد می‌داند.

یک زن عربستانی ساکن امریکا در مصاحبه‌ای با «نیوزویک» در واکنش به این قضیه گفته است:

«آنان نمی‌دانند که بر زنان در عربستان سعودی همه روزه چه می‌گذرد. احساس می‌کنم که بر ما خیانت روا داشته شده است.»

سازمان ملل متحد سالهاست که به چماق کشورهای جنگ‌افروز و جنایتکار بدل گشته و روزتاروز با اینچنین اعمالش مشروعیت بین‌المللی‌اش را بین مردم و نهاد های مدافع آزادی و عدالت از دست داده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 258 نفر