بحران سوءتغذی در انگلستان، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان

بحران سوءتغذی در انگلستان، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان

بر اساس ارقام رسمی «نظام صحی ملی بریتانیا» در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۶هزار قضیه سوءتغذی در شفاخانه‌های دولتی این کشور به ثبت رسیده، ولی ارقام واقعی بالاتر از آن است چون بیماران کلینیک‌ها و سایر مراکز صحی شامل این گزارش نمی‌گردند. گزارش نهاد مزبور نشان می‌دهد که در مقایسه با ده سال گذشته، این رقم چهار برابر افزایش یافته است و از این جمله ۹۰۰ مریض در خطر مرگ به سر می‌برند.

هرچند عده‌ای علل این افزایش را کاهش حرکت افراد، بیماری‌های مداوم و کهولت سن می‌دانند، لیکن سایمن کیپویل، پروفیسر صحت عامه در پوهنتون لیورپول، این رقم را «رسوایی ملی» دانسته می‌گوید:

«اکنون پنجمین کشور پولدار گیتی از امراض دوران ملکه ویکتوریا [قرن نوزده] مانند سوءتغذی، پوکی استخوان و اسکوروی رنج می‌برد. ارقام مذکور تکان‌دهنده است و باید ما را از خواب بیدار کند. در مدت یک دهه اخیر، نرخ مواد غذایی ۱۲ فیصد بالا رفته، درحالی‌که معاش‌ها ۷ فیصد کاهش یافته‌اند.»

مرکز توزیع غذا برای افراد بی‌بضاعت مصاب به سوء‌تغذی در منچستر
مرکز توزیع غذا برای افراد بی‌بضاعت مصاب به سوء‌تغذی در منچستر

سال گذشته، «بنیاد خیریه تروسیل» ۱.۱ میلیون بسته غذایی سه وقت را به افراد بی‌بضاعت که از سوءتغذیه رنج می‌بردند توزیع نمود، در‌حالی‌که ۷ سال قبل فقط ۲۶ هزار بسته به نیازمندان داده شده بود.

وقتی صحبت از سوءتغذی به میان می‌آید، تصاویری از کودکان فقرزده افغانستان، هند و کشورهای افریقایی در ذهن ما خطور می‌کنند، اما باورکردنی نیست که این بار سرزمینی گرفتار این رسوایی شده که زمانی خورشید در امپراتوری‌اش غروب نمی‌کرد و امروز هم در کنار برادر بزرگتر خونخوار خود، دولت امریکا، به بهانه صدور دموکراسی و حقوق بشر جهان را به خاک و خون می‌کشاند. بی‌عدالتی ژرف اجتماعی، هزینه کردن صدها میلیارد دالر از جیب مالیه‌دهندگان برای جنگ و کشتار، عمیق‌تر شدن بی‌سابقه فاصله بین فقر و سرمایه و غیره عوامل ریشه‌ای این وضعیت اسفبار اند که تنها از طریق تشدید مبارزات ستمکشان علیه ستم‌پیشگان و سلب مالکیت از استثمارگران می‌توان به آن پایان بخشید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 185 نفر