دولت منفور ایران به مناطق زلزله‌زده آخوند فرستاد

دولت منفور ایران به مناطق زلزله‌زده آخوند فرستاد

«ایرنا» خبرگزاری رسمی دولت تیوکراتیک ایران به تاریخ ‍۱۹ حمل ۱۳۹۶خبر داد که به دنبال زلزله‌ای در خراسان رضوی که باعث خانه‌خرابی صدها خانواده شده، «برای بهبود شرایط روحی زلزله زدگان»، دولت اقدام به اعزام دوازده نفر آخوند به مناطق آسیب‌دیده نموده است! بعضی سران رژیم جنایت‌پیشه «ولایت فقیه» به سبک طالبان جاهل وطنی، «بی‌حجابی» را عامل زلزله‌ها و فجایعی عنوان کرده اند که آن کشور با آن مواجه است.

دولت منفور ایران به مناطق زلزله‌زده آخوند فرستاد

چرخبالهایی که باید برای عملیات نجات و کمک‌رسانی به کار گرفته می‌شدند، روحانیون شیاد را انتقال داد که باتوجه به تنفری که اکثریت مردم ایران از آخوندها دارند، حضور شان «بهبود شرایط روحی» نه که به مثابه زجر مضاعف روحی برای متضررین محسوب خواهد گشت. تصاویر این آخوندها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده مورد تمسخر وسیع ایرانیان قرار گرفته است.

دولت منفور ایران به مناطق زلزله‌زده آخوند فرستاد
دولت منفور ایران به مناطق زلزله‌زده آخوند فرستاد
دولت منفور ایران به مناطق زلزله‌زده آخوند فرستاد

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 142 نفر