«دیکتاتوری بانک مرکزی اروپا را متوقف کنید»

ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه، ۱۵ مارچ ۲۰۱۵ در مقر این نهاد واقع در فرانکفورت آلمان در جریان یک کنفرانس خبری مشغول تشریح تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده توسط سران این بانک بود که از سوی یک دختر جوان مورد اعتراض قرار گرفت.

این دختر بر روی میزی که ماریو دراگی پشت آن قرار داشت پرید و در حالی که فریاد می زد «دیکتاتوری بانک مرکزی اروپا را متوقف کنید» بر روی رییس این نهاد کاغذهای تکه تکه شده انداخت. چند ثانیه بعد ماموران امنیتی مستقر در سالون این معترض را دستگیر کردند و کنفرانس نیز برای چند دقیقه متوقف اعلام شد. رییس بانک در حالیکه وحشتزده به نظر می‌رسید برای مدتی محل کنفرانس را ترک نمود.

از برنامه‌های کثیف این بانک بحران‌زا که بر کشورهای دیگر تحمیل می شود یکی سیاست ریاضت اقتصادی است که در کشورهایی چون یونان و پرتگال میلیونها زحمتکش را به سوی بدبختی‌های بیشتر سوق داد. سران این بانک ادعا دارند که مردم کشورهای درگیر بحران باید صرفه‌جویی کنند تا قرضه‌های این بانک را بپردازند چیزی که باعث می‌شود بودجه خدمات اجتماعی به حداقل رسیده فقیرترین های جامعه به سوی سیهروزی کشانیده شوند. چندی قبل یکتن از مالکان کارخانه‌ای در یونان گفت: «اگر سیاست‌های بانک اروپا و صندوق بین‌المللی پول را عملی کنیم فردا کارگران ما زنده نخواهند ماند تا سر کار بیایند.» وضعیت به اندازه‌ای خراب است که سرمایه‌دار دلش به حال کارگر می‌سوزد و سود این همه را ۱% مفت‌خوار می‌خورند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 104 نفر