حمایت شش‌قاته «مغز متفکر» از تجاوز عربستان

با تماشای این صحنه دیدنی سرخمی «مغز متفکر» به شیوخ فاسد و زنباره عربستان پاسخ به این سوال را درخواهید یافت که رییس جمهور پوشالی چرا از تجاوز جنایتکارانه عربستان بر یمن که باعث کشته شدن صدها تن از مردم بیگناه آن کشور شده است دفاع کرد، در مهمترین نقطه شهر کابل برای آنان اجازه داد که مرکز انتحارپروری ایجاد کنند و ولایت فراه را برای آنان واگذار کرده است که به تقویت و تجهیز داعش اقدام کنند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 91 نفر