آغوش امریکا نتوانست قاتلان ویکتور خارا را از محاکمه نجات بخشد

آغوش امریکا نتوانست قاتلان ویکتورخارا را از محاکمه نجات بخشد
پیدرو پابلو بارینتوس نونیز (Pedro Pablo Barrientos Nuñez)
پیدرو پابلو بارینتوس نونیز، طراح اصلی قتل ویکتور خارا که از بیست سال بدینسو در امریکا با تابعیت این کشور زندگی می‌کند.

بالاخره پس از سالیان متمادی یکی از قاتلان ویکتور خارا به نام پیدرو پابلو بارینتوس نونیز (Pedro Pablo Barrientos Nuñez) به تاریخ ۲۴ جوزای ۱۳۹۵ (۱۳ جون ۲۰۱۶) در محکمه اورلاندوی فلوریدا به جرم بازداشت خودسرانه این هنرمند که منجر به شکنجه و تیرباران وی گردید، مورد بازپرس قرار گرفت. پیدرو پابلو یکی از کارمندان بلندرتبه نظامی حکومت کودتاچی پینوشه بود که یکجا با جمعی دیگر در قتل این آوازاخوان و ترانه‌سرای مردمی چلی دست داشت. اگرچه در ۲۰۱۲، محکمه‌‌ای در این کشور حکم بازداشت هشت جانی‌ را داده بود که بیش از بیست سال بدینسو در امریکا زندگی می‌کنند، اما دولت امریکا هیچ پاسخی به این مسئله نداد تا این که خوان خارا (همسر ویکتورخارا)، با همکاری یک سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در کالیفورنیا موسوم به «مرکز عدالت و حسابدهی» (Center for Justice and Accountability) قضیه علیه قاتلان شوهرش را در محکمه شهر اورلاندو ایالت فلوریدای امریکا درج نمود. خانم خارا یکی از بیست شاهدی بود که در محکمه‌ی مذکور علیه پیدرو پابلو شهادت دادند.

خوان خارا (همسر ویکتورخارا)
خوان خارا، خانم ویکتور خارا، در کنار محل یادبود این هنرمند که روی آن نوشته شده است: «برای حق زندگی در صلح. تقدیم به ویکتور خارا و تمامی جان‌باختگانی که در سپتامبر ۱۹۷۳ در این محل پیدا شدند.»

تا کنون ۱۱ تن دیگر در ارتباط به قتل ویکتور خارا محاکمه گردیده‌اند ولی محاکمه پیدرو پابلو از این نگاه حایز ارزش است که این دگرمن نظامی منحیث طراح اصلی قتل پنداشته می‌شود.

ویکتور خارا، خواننده‌ مردمی چیلیایی که به صدای دولت دموکراتیک و پیشرو سلوادور آلنده مبدل شده بود، در اولین روز‌های کودتای خونین ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ پینوشه به کمک دولت امریکا تحت برنامه «عملیات کندور»، با هزاران زندانی سیاسی دیگر در ستدیوم ملی شهر سانتیاگو (که امروز به افتخار این هنرمند به «ستدیوم ویکتور خارا» مسما گردیده است) زندانی و مورد شکنجه و تیرباران قرار گرفتند. پس از چند روز پیکر ویکتور خارا که در آن نشان ۴۴ مرمی دیده می‌شد توسط خانم و یکی از دوستانش در محل پنهان به خاک سپرده شد.

امروز در سرتاسر چلی و دیگر کشورهای امریکای لاتین تصاویر یادبود ویکتور خارا دیده می‌شوند و آهنگ‌هایش توسط هنرمندان کشورهای مختلف بازخوانی شده اند.
امروز در سرتاسر چلی و دیگر کشورهای امریکای لاتین تصاویر یادبود ویکتور خارا دیده می‌شوند و آهنگ‌هایش توسط هنرمندان کشورهای مختلف بازخوانی شده اند.

کودتای پینوشه و مستولی شدن یک دوره خفقان و کشتار در چلی که با طرح و همدستی سی.آی.ای عملی گردید، از لکه‌های ننگ تاریخ امریکاست. اما چاکران خونخوار امریکا ولو هزاربار تحت پوشش دالر و تابعیت بادار قرار گیرند، نهایتا در اثر تلاش‌ها و پافشاری مبارزان راه عدالت به سزای اعمال شان رسیدنی اند. غلامان افغان دولت خون‌آشام امریکا نیز از این قاعده مستثنی بوده نمی‌توانند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 105 نفر