فریاد دادخواهی برای خون برتا کاسرس در سرتاسر جهان

فریاد دادخواهی برای خون برتا کاسرس در سرتاسر جهان
«عدالت برای برتا!»«عدالت برای برتا!»

چهارشنبه (۲۶ جوزای ۱۳۹۵ – ۱۵ جون ۲۰۱۶)، روز جهانی دادخواهی خون برتا ایزابل کاسرس، فعال مدنی و محیط زیست از هندوراس بود. این فراخوان که توسط «جنبش بومیان کاسرس منطقه لنکا» داده شده، از تمامی فعالان همبستگی با خانم کاسرس در سرتاسر جهان درخواست نمود تا در کشورهای شان در برابر سفارت‌های هندوراس دست به اعتراض زده و خواهان «اختتام کشتار، معافیت از مجازات و بی‌عدالتی» در این کشور امریکای مرکزی گردند.

اولیویا زونگا کاسرس، دختر ارشد برتا کاسرس، در مصاحبه با امی گودمن در رادیو «دموکراسی نو!» (۱۸ مارچ ۲۰۱۶) گفت:

«کمک‌های نظامی امریکا سرکوب و خشونت در هندوراس را تقویت نموده است.»

«سرکوب و وحشت در هندوراس ساخت امریکاست!»«سرکوب و وحشت در هندوراس ساخت امریکاست!»

برتا ایزابل کاسرس (Berta Isabel Cáceres) از سرشناس‌ترین فعالان مدنی و سیاسی هندوراس و برنده جایزه مشهور «انسان طلایی محیط زیست» بود که تا هنگام مرگ از سرسخت‌ترین مبارزان برای حقوق بومیان و زنان این کشور محسوب می‌شد. او با اعمار سدها در مناطق رهایشی اهالی بومی و تصاحب معادن توسط شرکت‌های فراملیتی به مخالفت برخاسته و ضمنا از منتقدان جدی دیکتاتوری و ایجاد پایگاه‌‌های نظامی امریکا در کشورش به شمار می‌رفت. از ۲۰۱۳ بدینسو وی با حمایت وسیع مردمی کارزاری را راه انداخته بود تا مانع ایجاد بندهایی در منطقه لنکا گردد که فقط سود شرکت‌های عظیم خارجی را تامین می‌کند. او در ۳ مارچ ۲۰۱۶ شب‌هنگام در خانه‌اش با ضرب گلوله به قتل رسید که منجر به اعتراضات وسیع در هندوراس و کشورهای منطقه گردید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 123 نفر