تلویزیون ملی عربستان، شیوه لت و کوب زنان را آموزش می‌دهد

تلویزیون ملی عربستان، شیوه لت و کوب زنان را آموزش می‌دهد

«چگونه همسر تان را لت و کوب کنید؟» عنوان ویدیویی است که در ماه فبروری ۲۰۱۶ از طریق تلویزیون ملی عربستان پخش شد. در این ویدیو داکتر فامیلی به نام خالد ال-صقابی، نحوه سزا دادن به زنانی را که از اوامر شوهران شان سرپیچی می‌کنند آموزش داده می‌گوید:

«در قدم نخست حقوق خود تان و وظایف آنان را از دید قران برای شان یادآوری کنید. بعد به مرحله دوم بروید-تخت خواب تان را از آنان جدا کنید. قدم سوم، لت کردن است که باید مطابق احکام اسلام اجرا شود. لت و کوب نباید توسط میله آهنی، چلتاربند و یا جسم نوک تیز صورت گیرد. به جای این چیزها از مسواک یا دستمال گردن بخاطر لت کردن زنان تان استفاده کنید.»

او ادامه می‌دهد که این یگانه راه لت کردن زنان نیست، مردان می‌توانند به شیوه‌هایی که خود شان یاد دارند همسر شان را جزا دهند.

خالد ال-صقابی مدعی می‌شود که عامل خشونت علیه زنان خود زنان اند که با لجاجت و زبان‌بازی سبب تحریک شوهران شان می‌شوند که آنان را مورد لت و کوب قرار دهند: «...در بعضی حالات زن اشتباه می‌کند که باعث می‌شود شوهرش او را لت کند.»

از دید این داکتر زن‌ستیز و ضد انسانیت عامل دیگر خشونت علیه زن، درخواست حقوق مساوی است. او می‌گوید که در ازدواج هیچ حق مساوی وجود ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد اطاعت زن از مرد است: «بدبختانه تعدادی از زنان می‌خواهند که مثل شوهران شان زندگی مساوی داشته باشند که این علت اصلی لت کردن زنان است و این مشکل بسیار جدی است.»


ویدیویی که در ماه فبروری ۲۰۱۶ از طریق تلویزیون ملی عربستان پخش شد

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 163 نفر