وقتی آگوست لندمسر به فاشیزم نه گفت

وقتی آگوست لندمسر به فاشیزم نه گفت

تصویر بالا که به تاریخ ۱۳ جون ۱۹۳۶ در جریان یک مانور نظامی در آلمان گرفته شده است از صحنه‌های معروف دوران حاکمیت فاشیستی هیتلر است. در میان صدها حامی حزب نازی‌، یک فرد بطور پرغرور دستانش را روی سینه گره‌زده از اجرای سلام نازی ابا ورزیده است. این فرد آگوست لندمسر بود که بعدها به خاطر این تصویرش به نام شناخته‌شده‌ای بدل گشت.

لندمسر یک کارگر شرکت کشتی‌سازی در هامبورگ بود. او بین سالهای ۱۹۳۱ الی ۱۹۳۵ عضو حزب نازی بود اما بعدا به دلیل تولد فرزند از همسر یهودی به جرم «خیانت به نژاد آریایی» محکوم به زندان گردید. همسر وی نیز در کمپ‌های نازی‌ها برده شده همانجا به قتل رسید.

خود لندمسر نیز متعاقبا در سال ۱۹۴۴ در جریان جنگ دوم جهانی جبرا به جبهه کروشیا سوق داده شد و در همانجا به تاریخ ۱۷ اکتوبر ۱۹۴۴ کشته شد.

نه گفتن به دیکتاتوری یک حزب فاشیستی با قبول ریسک بزرگ پیامی است که این تصویر به جهانیان داد و نشان داد که همیشه یکی است که بگوید نه.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 123 نفر