بازهم فساد اخلاقی شهزاده سعودی در امریکا

بازهم فساد اخلاقی شهزاده سعودی در امریکا

سه زن مستخدم در قصر شهزاده عربستان در ایالت کالیفرنیای امریکا به پولیس شکایت برده اند که مجید عبدالعزیز السعود شهزاده ۲۹ ساله سعودی آنان را مورد تهدید، خشونت و آزار جنسی قرار داده است. پولیس متهم را از قصر ۳۷میلیون دالری اش دستگیر و مورد بازجویی قرار داد اما با ضمانت سیصدهزار دالری رها گردیده است و قرار معلومات او امریکا را ترک گفته است.

زنان شاکی به پولیس گفته اند که مجید عبدالعزیز آنان را مورد اذیت قرار داده تلاش نموده بر آنان تجاوز کند. یک زن که قصد داشته با پریدن از بالکن قصری که بر فراز یک تپه قرار دارد فرار کند، به پولیس گفته است که شهزاده در جریان یک محفلی که در آن کوکایین استفاده می‌شد، از آنان با خشونت خواسته است که کاملا برهنه شده به مهمانان رسیدگی نمایند در غیر آن کشته خواهند شد. ضمنا این زنان مجبور ساخته شده اند که از صحنه های قبیح روابط جنسی مردان با مردان دیدن نمایند. همسایه‌ها نیز تایید کرده اند زنی را که از فراز بالکن برای طلب کمک جیغ می‌زده است دیده اند.

بوی فساد اخلاقی و عیاشی شیوخ عرب به حدی بلند است که در اسناد وزارت خارجه عربستان که توسط سایت افشاگر «ویکی لیکس» بیرون داده شده اند فاش گردید که مقامات عربستان سالانه صدها میلیون دالر به رسانه‌ها و خبرنگاران می‌پرداختند تا از نشر گزارش این فساد جلوگیرند.

این اراذل خود شان غرق شراب و عیاشی و زنبارگی اند اما برای کشورهای نظیر افغانستان تروریست و انتحاری و جاهل تربیت کرده زیر نام اسلام آنان را برای جنگ علیه هرگونه مظاهر انسانی تمویل و تسلیح می‌کنند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 131 نفر