عوامفریبی، مشخصه هر حاکم پوشالی

عوامفریبی، مشخصه هر حاکم پوشالی

حاکمان پوشالی که بین مردم پایه ندارند، معمولا می‌کوشند با شیوه های مبتذل و عوامفریبانه ژست ملی و مردمی به خود گرفته، به اغفال مردم بپردازند. اما همانگونه که این نیرنگ‌های دلقکی نتوانست غلامان روس را از تنفر ملت نجات دهد، مداری‌گری‌ها و قیافه‌گیری‌های چاکران امریکا نیز سودی به حال ابتر و تماشایی شان نکرده دیر یا زود در محاکمه عادلانه تاریخ محکوم و نام های شان منحیث غداران ملی در کنار پوشالیان روس ثبت تاریخ خواهد شد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 29 نفر