جنگ و اسلحه، خدای اربابان قدرت!

John Kerry Weapon
جان کری هنگامی که با چوب دست‌اش خبرنگاران را نشانه گرفت.

کشتار، خشونت و وحشت به عادت و شوخی امریکایی‌های اشغالگر مبدل شده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 143 نفر