مردم یونان به اسارت نئولیبرالیستی نه گفتند

People of Greece say no to Austerity

مردم یونان در یک همه‌پرسی به تاریخ ۵ جولای ۲۰۱۵، علیه استعمار اقتصادی و اجتماعی گروه اروپایی به خاطر بقای ملی شان رای دادند. در این همه‌پرسی، مردم به وام‌دهندگان بین‌المللی که شرایط اسارت‌بار سیاست های ریاضتی را به آن کشور تحمیل می‌نمایند، نه گفتند. ۶۱.۳ درصد رای‌دهندگان به این طرح نه گفته اند و ۳۸.۷ درصد به آن رای مثبت داده اند. با اعلان نتایج، دهها هزار تن از مردم آن کشور به جاده ها برآمده به رقص و پایکوبی پرداختند.

یونان که با فقر و بحران عمیق اقتصادی روبروست، برای دریافت وام از آی.ایم.ایف (صندوق بین‌المللی پول) مجبور به اعمال سیاست های ریاضتی گردید که باعث خانه‌خرابی و بدبختی کارگران و دیگر زحمتکشان آن کشور گردیده است. کمسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا به شرط افزایش مالیات و کاستن دولت از تسهیلات تقاعد و دیگر حمایت های اجتماعی حاضر به پرداخت وام به یونان بودند که مردم به این شرایط استعماری نه گفتند.

People of Greece say no to Austerity

الکسیس سیپراس صدراعظم چپ‌گرای یونان، که حزبش (سیریزا) چندماه قبل برنده انتخابات گردید، با اعلان نتایج همه‌پرسی در یک نطق تلویزیونی گفت:‌ «امشب ما پیروزی دموکراسی را جشن می‌گیریم، اما فردا همه باهم کار برای کامل کردن یک تلاش ملی برای خروج از این بحران را ادامه خواهیم داد.»

مردم یونان با نه گفتن به طرح های برده‌وار نهادهای بزرگ مالی، در واقع کوشیدند زنجیر‌هایی را که سیاست های نئولیبرالیستی بر دست و پای شان بسته است بزدایند. نتایج این همه‌پرسی ممکن است به خروج یونان از حوزه یورو منجر شود که درینصورت راه برای حرکت مشابه از سوی مردم دیگر کشورهای بحران‌زده اروپا چون پرتگال، اسپانیا، قبرس، ایتالیا و غیره نیز باز خواهد شد.

آلمان و فرانسه به مثابه قدرت‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا بیش از همه نگران بیرون رفتن یونان از حوزه یورو اند چون آنرا به منزله سونامی‌ای می‌پندارند که آینده اتحادیه اروپا را با خطر مواجه ساخته سودهای بزرگ از چنگ شان بیرون رود.

People of Greece say no to Austerity

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 171 نفر