اف۳۵: جنگنده‌ای که پنتاگون را می‌بلعد

F35 one and half trillion dollar failed project

مجله «بزنس انسایدر» به تاریخ ۲۰ مارچ ۲۰۱۵ خبر داد که تا کنون یکونیم تریلیون دالر (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) صرف پروژه ساخت طیاره اف-۳۵ پنتاگون گردیده است، درحالیکه این جنگنده پیشرفته جهان هنوز از مشکلات فراوان و جدی برخوردار است. سیستم کمپیوتری آن نقیصه‌ای دارد که دزدان سایبری چینی موفق شده اند به آن نفوذ نموده اطلاعات محرم در مورد شیوه کار آنرا به چنگ آورند.

مجله «فارن پالیسی» نیز به تاریخ ۲۶ اپریل ۲۰۱۲ تحت عنوان «طیاره جت که پنتاگون را می‌خورد» از جزییات این پروژه سخن گفته آنرا «قیمتی‌ترین پروژه در تاریخ امریکا» نامید. بر اساس این گزارش مصارف آن به مراتب از آنچه که در آغاز تخمین زده شده بود بالا رفته است و دولت باربار برای اکمال آن از گانگرس خواهان پول شده است. این جنگنده در مقایسه با ‌اف-۱۶ سه برابر بیشتر مصرف سوخت داشته و در ضمن به علت نقایص بی‌شمار آن، تا سال ۲۰۱۹ آماده استفاده نخواهد شد.

این مجله در آخر نتیجه می‌گیرد: «اف-۳۵ یک چیز بی‌ارزش است، وقت آن رسیده که آنرا به زباله‌دان سپرد.»

نهاد Brave New Films در فلم مستند کوتاهی که در مورد این جنگنده تهیه نموده است مدعی شده که شرکت خصوصی اسلحه‌سازی «لاکهید مارتین» که پروژه را رهبری می‌کند در لابی برای ادامه این پروژه سودآور، به اعضای کانگرس پول پرداخته است تا به ادامه پروژه رای دهند.

سازمان‌های عدالتخواه در امریکا نیز علیه مصارف سرسام‌آور این جنگنده صدا بلند کرده با انتقاد تند از دولت می‌خواهند که این پول صرف رفاه مردم امریکا شود که جمع وسیع شان در فقر زندگی دارند. تعدادی از امریکاییان با راه‌اندازی سایتی در مورد به آگاهگری پرداخته خواهان توقف آن اند.

F35 a failed 1.5 trillion dollar project
تصویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایتهای امریکایی ضدجنگ وسیعا پخش شده است. در آن می‌خوانیم: «درحالیکه امریکاییان گرسنه اند و در جاده ها می‌خوابند، دولت یکونیم تریلیون دالر را روی طیاره جنگی‌ای صرف می‌کند که کار نمی‌دهد.»
Cartoon:F35 that eat pentagon
این جنگنده مضمون کارتون‌هایی نیز شده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 70 نفر