لئوپولد، قاتل ۱۰ میلیون سیاه‌پوست

Leopold, the murderer of 10 million black
Léopold Louis Philippe
لئوپولد دوم (Léopold Louis Philippe)

لئوپولد دوم (Léopold Louis Philippe) از سال ۱۸۶۵ الی ۱۹۰۹ شاه بلژیک بود که اکثریت مردم جهان با نام و کشتار او آشنایی ندارند. او پس از چند حمله ناکام بر بخش‌های آسیا و افریقا در صدد تسخیر کشور کانگو شد و در پی چند نبرد خونین آن سرزمین را غصب نمود. لئوپولد در اولین فرصت هزاران سیاه‌پوستان افریقایی را خرید و در اردوگاه‌های اجباری کار به حیث برده گماشت و توسط آنان رابر جنگلی جمع می‌نمود. برده‌هایی که نمی‌توانستند رابر کافی جمع کنند کشته می‌شدند. او حکومت خود را به‌وسیله ارتش خاص که برده‌های سیاه‌پوست را شکنجه، معیوب و اعدام می‌کردند؛ اداره می‌نمود.

لئوپولو در دوران حاکمیتش بر کانگو بیش از ۱۰ میلیون سیاه‌پوست افریقایی را قتل‌عام نمود ولی این عمل شنیع وی در هیچ کتاب تاریخ ذکر نشده است. عساکر لئوپولد بدون هشدار قریه‌ها را به آتش می‌کشیدند، مردان را به جنگل جهت جمع‌آوری رابر می‌فرستادند و زنان را برهنه بر درخت می‌بستند و بر آنان تجاوز می‌کردند تا اینکه مردان قریه رابر را جمع می‌کردند و بعد زنان رها می‌شدند.

این جنایتکار چون از یکسو سفید پوست و از سوی دیگر وابسته به یک کشور سرمایه‌داری اروپا بود بدون محاکمه و حتی ذکر نامش به حیث عامل کشتار سیاهان تا امروز ناشناخته ماند.

Leopold, the murderer of 10 million black

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 120 نفر