اکثر زایرین عراقی برای خوشگذرانی به ایران می‌روند

Iraqi pilgrims comes to binge on iran

روزنامه انگلیسی «گاردین» به تاریخ ۷ می ۲۰۱۵ طی گزارشی فاش نمود که زایرین عراقی جهت صیغه نمودن زنان و خوشگذارنی به ایران سفر می‌کنند. این روزنامه می‌نویسد که پس از سقوط دولت صدام و ظهور گروه داعش یک و نیم میلیون شیعه جهت ادای فرایض مذهبی به زیارت امام رضا در مشهد می‌‌آیند. مردان عراقی پس از زیارت امام رضا در هوتل‌های ۵ستاره زندگی می‌کنند و زنان را به صیغه خود در می‌آورند. این زایرین بخاطر سپری نمودن یک شب کنار دختر ایرانی از ۷۰ الی ۱۰۵ دالر می‌پردازند. اگر این صیغه به عرب‌های عراقی خوش بگذرد آن را تا یک هفته دوام می‌دهد و در بدل آن ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ دالر می‌پردازند.

در گزارش آمده که مراکز صیغه در کنار زیارت امام رضا ساخته شده تا عراقی‌ها به سهولت بتوانند از خدمات آنان مستفید شوند. هر عراقی که جهت انجام فرایض مذهبی به ایران می‌آید بدون مصارف اضافی ۱۵۰۰ دالر را خرج می‌کند که در مجموع این رقم به ۵۱۷ میلیون دالر می‌رسد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 62 نفر