پیام مبارزان کورد از جبهه عفرین به حزب همبستگی به‌مناسبت روز جهانی زن

پیام مبارزان کورد از جبهه عفرین به حزب همبستگی به‌مناسبت روز جهانی زن

کلیپ پیام مبارزان کورد از جبهه عفرین به حزب همبستگی به‌مناسبت روز جهانی زن

نام من بریوان عفرین است. قبل از هرچیز باید بگویم مقاومت کنونی در عفرین با پیشاهنگی زنان به پیش می‌رود. این مقاومت بی‌گمان پیامی برای همه جهان و همه زنان دارد. آن‌هایی که به اینجا حمله کردەاند دارای ذهنیت مردسالارانه با قدمت ٦ هزار سال هستند. به فکر و اراده و موجودیت زنان حمله می‌کنند. سرکردگی این حمله با حکومت اشغالگر ترکیه و اردوغان است. دولت اردوغان از زمانی که روی کار آمده مدام زنان را تهدید کرده است. همواره منکر اراده زنان بوده است. حتا به بدن زنان هم حمله می‌کنند. اردوغان در این رابطه نقش اساسی دارد. ارتش او عملیاتی در سراسر عفرین آغاز کرده که هدف اصلی آن از بین بردن اراده زن است.

اما اراده زنی که در قرن بیست و یکم با این قدرت ظهور پیدا کرده و از جهان و مردم مظلوم دفاع می‌کند، شکستنی نیست. رهبر جنبش در روژاوا و شمال سوریه، زنان هستند. البته نه فقط زنان کورد؛ زنان عرب، سریانی و ترکمان و زنان عضو همه اجتماعات دیگر برای مطالباتشان مبارزه می‌کنند. ما می‌دانیم وقتی که زنان به موجودیت و اراده خود دست پیدا می‌کنند، نیروهای سلطه‌جوی مردسالار قادر به هضم و تحمل آن نیستند. اردوغان هم پیشرفت زنان را هضم نکرده و برای همین حمله می‌كند. کانتون عفرین با توپ و تانک و هواپیما هدف حمله قرار گرفته اما قادر به شکست ما نخواهند بود. نمی‌توانند در برابر زن آزاد، دارای هویت و آگاه، به پیروزی برسند. مشکل است بتوان زنانی که به هستی و واقعیت خود پی بردەاند را مجبور به تعظیم در برابر ساختار مردسالار کرد. اگر ما در سراسر عفرین مبارزه می‌کنیم برای همین است.

اما با تاسف باید بگویم هجومی که به ما در عفرین صورت گرفته است بسیار ناعادلانه است. حکومت اشغالگر ترکیه از اعضای ناتو است و از تکنولوژی نظامی آن استفاده می‌کند. ولی ما فقط با اراده و اندیشه و باورهای خود مبارزه می‌کنیم. ما صاحبان این خاک و این درختان زیتون هستیم. هرگز اجازه نمی‌دهیم دولت فاشیست اردوغان به راحتی وارد این خاک شود. می‌دانیم که بهای سنگینی باید بپردازیم ولی برای آن آمادە ایم. از همان ابتدا مشخص بود که هزینه این مقاومت سنگین است. از اینجا به تمام زنان جهان می‌گوییم که هر قیمتی لازم باشد پرداخت می‌کنیم اما اجازه نمی‌دهیم که دوباره مردسالاری به این سرزمین برگردد. آنها نمی‌توانند پاهای کثیف خود را بر این خاک مقدس بگذارند. بین النهرین همیشه در تاریخ نقش‌آفرین بوده است. این منطقه از لحاظ تاریخی مهد فرهنگ بشری بوده. مقاومت عفرین نیز به نمایندگی از بشریت است و این پیام را می‌دهد که نباید هرگز در برابر اشغالگری تسلیم شد. فقط با مبارزه و مقاومت می‌توانیم نجات پیدا کنیم و پیروز شویم. به غیر از این به چیز دیگری نباید فکر کنیم. هرچند این جنگ نابرابر است اما با اراده آزاد خود موفق شدەایم در برابر فناوری نظامی بایستیم.

پیام ما به زنان افغانستان این است. زنان هر کجا که باشند یکی هستند. عواطف، احساسات و دیدگاه ما مانند یکدیگر است. ما همفکر هستیم. هرچند جسم ما از هم دور است اما روح ما یکی‌ست. ادراک مشابه ما اجازه می‌دهد که متحد شویم. همانطور که ما دردهای زنان افغانستان را احساس می‌کنیم و در آن شریک می‌شویم، باور داریم که زنان افغانستان نیز مبارزه ما در عفرین را حس می‌کنند. باور داریم که مبارزه ما را پیگیری می‌کنند و از آن نیرو می‌گیرند. هشت مارس را به همه زنان جهان از جمله تمامی زنان افغانستان تبریک می‌گوییم. قلب ما برای شما می‌تپد و انتظار داریم که قلب زنان در هر جای جهان برای مبارزه زن در عفرین بتپد. اگر چه رنگ و زبان ما متفاوت باشد اما بدن، روح و اندیشه ما یکی است. قرن بیست و یکم، قرن زنان خواهد بود. زنان آزاد که رهبری جهان و مظلومین را بر عهده بگیرند و به تفکر مردسالارانه بگویند دیگر بس است. حاکمیت این منطق دیگر بس است. مرد حاکم، مرد نژادپرست و مردی که هیچ اراده و هویتی برای زن قایل نیست را از این خاک دفع می‌کنیم. آن را به زباله دان تاریخ می‌اندازیم. بار دیگر هشت مارس را تبریک می‌گوییم و تکرار می‌کنیم که پیروزی ما در عفرین، میلاد نوین و روشنگر راه زنان خواهد بود.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 96 نفر