پیام کژار به حزب همبستگی به‌مناسبت روز جهانی زن

پیام کژار به حزب همبستگی به‌مناسبت روز جهانی زن

کلیپ پیام کژار به حزب همبستگی به‌مناسبت روز جهانی زن

تاریخ بردگی زن نوشته نشده، اما تاریخ آزادی زنان در حال نوشته‌شدن است. سده بیست و یکم، سده‌ای است که زنان به خواست و مطالبات آزادیخواهانه‌ی خود شان رسیده‌اند. و برای رسیدن به این خواسته‌ها و مطالبات، زنان زیادی جان خود شان را فدا کرده‌اند. در زیر گیوتین‌ها، در زیر طناب‌های دار و در زندان‌ها زنان بسیاری را دیدیم که با فداکردن جان خود و ریختن خون خود، تاریخی از آزادی، تاریخی از مبارزه و تاریخی از مقاومت را نوشتند.

و در این روز، جا دارد که ۸ مارس را به تمامی زنان مبارز و تمامی زنان آزادیخواه که در راه رسیدن به خواسته‌ها و مطالبات خود شان مبارزه و مقاومت می‌کنند، تبریک بگوییم. ما هم، همچون «جامعه آزاد زنان شرق کردستان – کژار»، این روز را به تمامی زنان جهان و به تمامی مبارزان راه آزادی تبریک می‌گوییم. و این روز را بخصوص به «حزب همبستگی افغانستان» و تمامی زنانی که در این حزب مبارزه می‌کنند و فعال اند، تبریک می‌گوییم. جا دارد از اینجا از مبارزات و مقاومت‌هایی که زنانی که در این حزب فعالیت دارند به یاد بیآوریم که برای پشتیبانی خود شان از مبارزاتی که در کوبانی، عفرین و علیه رژیم ضدزن ایران که با سیاست‌های خود شان روزانه روح و جسم زنان را و موجودیت زن را انکار می‌کنند، پشتیبانی کرده و فعالیت‌های چشمگیری را داشته‌اند، تشکر و قدردانی بکنیم و در این راه بگوییم که تا زنان به همبستگی نرسند، تا تمامی زنان جهان با ایدئولوژی‌های جدای هم اگر وجود داشته باشد، اما در زیر ذهنیت و زیر سایه اقتداری که قرار دارند، می‌توانیم بگوییم که درد مشترکی دارند و برای حل این درد مشترک، همبستگی مهم است. ما همچون «جامعه آزاد زنان شرق کردستان – کژار» بار دیگر اعلام همبستگی و اعلام دوستی و رفاقت آزادیخواهانه را با تمامی حزب‌ها، با تمامی شخصیت‌ها و تمامی مبارزینی که برای رسیدن به خواسته‌های زنان، برای مبارزه با ذهنیت اقتدارگر مرد فعالیت می‌کنند، دست دوستی را دراز می‌کنیم و برای تمامی فعالیت‌های مشترک آمادگی خود مان را اعلام می‌کنیم.

و از اینجا یکبار دیگر، این روز را به زنان تبریک می‌گوییم، بخصوص زنانی که الان در جبهه‌های جنگ در عفرین مقاومت می‌کنند و با خون پاک خود شان تاریخی از مقاومت، تاریخی از آزادی و آزادگی را می‌نویسند. تاریخی که الان با خون زنان مبارز و آزادیخواه همچون اویستا، همچون بارین نوشته می‌شود، تاریخیست که به ما تمامی زنان تعلق دارد. این نه تنها برای زنان کورد، برای تمام زنان جهان ارمغانی از مقاومت، ارمغانی از مبارزه و ارمغانی از آزادیست. برای همین، از همین‌جا بار دیگر به تمام زنان مبارزی که در افغانستان در مقابل ذهنیت اقتدارگری که وجود دارد، مبارزه می‌کنند، فعال اند و برای تمامی زنانی که دل شان الان در کنار مبارزان زن و برای مبارزان زن در عفرین می‌تپد، بار دیگر این روز را تبریک می‌گوییم و به امید روز آزادی، و به امید رسیدن به روزی که تمامی زنان با اتحاد و همبستگی خود شان، مانیفیست آزادی زنان را و تاریخ آزادی زنان را با همدیگر بنویسند. این روز را بار دیگر به همه‌ی زنان تبریک می‌گوییم.

ژن، ژیان، آزادی!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 94 نفر