ارتش امریکا، بزرگترین متجاوز بر زنان

US Militray Rape Victimes

تجاوز بر زنان در ارتش امریکا یکی از مسایل جدی است که زنان آن‌کشور از آن رنج می‌برند. وزرات دفاع امریکا اعلان کرد که در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۰۳۰۰ (بیست هزار و سه صد) کارمند زن آن وزارت مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند ولی ارقام واقعی به مراتب بلندتر از این است زیرا در این لیست عساکر زن امریکایی که در پایگاه‌های خارج از کشور مصروف خدمت اند شامل نیستند. در اکثر موارد عاملان این بدرفتاری‌ها هرگز مجازات نه شده اند بلکه برعکس این قربانیان تجاوز جنسی هستند که قیمت آنرا باید بپردازند.

گزارش «دیده‌بان حقوق بشر» که در ماه می ۲۰۱۵ نشر شد می‌نویسد که قربانیان آزار و اذیت جنسی که از فرد متجاوز شکایت کنند در اکثر موارد وظایف خود را از دست می‌دهند و دوسیه‌های شان نیز فیصله نمی‌شوند. همکاران شان آنان را به نام‌های «فاحشه»، «زنان بدکاره»، «شلیته» و...یاد می‌کنند. بر اساس این گزارش ۶۲ درصد زنان شاکی با واکنش شدید قومندانان و همکاران مرد شان مواجه شده اند.

ماربل جارزابک، وکیل اسبق قربانیان ویژه در ارتش می‌گوید: «بعد از این که موکلم به نام رابنسن (نام مستعار) از تجاوز بر وی گزارش داد، یکجا با او به دیدن قومندانش رفتیم. در جلسه رابنسن گریه کرد و قومندان هم فوراً اسلحه‌اش را گرفت و گفت چون زیاد احساساتی است نمی‌تواند وظیفه را پیش ببرد.» ماربل می‌افزاید که پس از این او را در یک ماموریت دشوار مقرر نمود که با اندکترین اشتباه شغل خود را از دست می‌داد. او چنین گفت: «بخاطر موکلم دوباره نزد قومندان رفتم ولی او گفت یا دوسیه خود را پس بگیرد و یا تا فیصله نهایی در همانجا باشد. چون بودن در آنجا مشکل بود رابنسن دوسیه خود را پس گرفت ولی تا امروز از سوی همکارانش توهین و تحقیر می‌شود.»

قربانیان تجاوز جنسی در امریکا از ترس اینکه وظایف خود را از دست ندهند شکایت نمی‌کنند. در بسیار موارد آنان با تهدید روبرو می‌شوند. دولت هم بخاطر تامین زندگی آنان هیچ اقدام نمی‌کند بنا قربانیان مجبور اند جهت پیش برد زندگی‌شان با دهن بسته و تحمل درد و رنج این وضعیت اسفبار را تحمل کنند.

دولت تروریست‌پرور و جنایتکارنواز امریکا که به نام‌های «حقوق زن» و «حقوق بشر» کشورهای دیگر را زیر بمب و راکت نابود می‌سازد خود بزرگترین ناقص حقوق زن و بشر است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 49 نفر