خیزش مردم مهاباد علیه رژیم ایران

خیزش مردم مهاباد علیه رژیم ایران

مرگ «پریناز خسروانی» یکی از کارمندان «هوتل تارا» در شهر مهاباد (از شهرهای کردنشین ایران) خشم مردم را برانگیخت.

وقتی یکی از ماموران استخباراتی رژیم ددمنش ایران خواست پریناز را مورد تجاوز جنسی قرار دهد، وی از منزل چهارم هوتل خود را پایین پرتاب کرد. بنابر گزارش‌ها، مدیر هوتل نیز در این حادثه دست داشته است، زیرا وعده ارتقای هوتل به پنج ستاره را از سوی مامور استخباراتی در بدل مساعد نمودن چنین زمینه‌ای گرفته است.

خیزش مردم مهاباد علیه رژیم ایران

این حادثه مردم را به خشم آورده که در نتیجه روز پنجشنبه (۱۷ ثور ۱۳۹۴ – ۷ می ۲۰۱۵) «هوتل تارا» را به آتش کشیدند. پولیس با معترضان درگیر شده به سوی آنان شلیک نمود که در نتیجه ۱۰ تن زخمی و ۲ تن کشته شده اند. تعدادی از وسایط پولیس نیز به آتش کشیده شده است. رژیم ایران برای سرکوب مردم از شهرهای نزدیک مهاباد نیروهایش را به این شهر گسیل داشته است تا به خیزش مردم پایان بخشد.

خیزش مردم مهاباد علیه رژیم ایران
خیزش مردم مهاباد علیه رژیم ایران

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 140 نفر