تعظیم و درود به غلام نبی خان چرخی، مبارز ماندگار تاریخ ما

تعظیم و درود به غلام نبی خان چرخی، مبارز ماندگار تاریخ ما

زندگینامه پرافتخار و در عینحال اندوهناک فرزند صدیق وطن ما، غلام نبی خان چرخی را در سایت «حزب همبستگی افغانستان» خواندم. با مرور کارنامه درخشان این قهرمان راستین مردم ما، احساس غرور برایم دست داد که در تاریخ خود اینچنین عناصر نجیب و وطندوست داشته‌ایم. اما آگاهی از شهادت دردناک این انسان بزرگ بدست نادرخان غدار سراسر وجودم را تنفر فرا گرفت، از یکسو به خاطر خیانت بزرگی که این شاه مستبد در حق مردم ما نمود، اما از آن مهمتر انزجار از آن افرادی که درین اواخر کوشیدند نادر سفاک، قاتل دهها شخصیت برازنده میهن ما را از زباله‌دان تاریخ بیرون کشیده قهرمان بتراشند.

من دختر جوان افغان هستم که به رسامی علاقمندم بنا برای تعظیم و ارج‌گذاری به غلام نبی‌خان چرخی، تصویری از وی را طراحی کرده برای تان می‌فرستم که امیدوارم ارزش انتشار در سایت پرمحتوای حزب همبستگی را داشته باشد.

من از تلاش های شما برای معرفی شخصیت‌های اصیل تاریخ ما اظهار سپاس و قدردانی می‌کنم.

غلام نبی خان چرخی

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 95 نفر