هفتاد سالگی پیروزی انسانیت بر نازیزم

Victory against facism

۸ می ۲۰۱۵ برابر است با هفتادهمین سالگرد پایان جنگ دوم جهانی که با امضای سند تسلیمی بدون قید و شرط آلمان در مقابل ارتش سرخ و متفقین به تاریخ ۸ می ۱۹۴۵، به حیات فاشیزم هیتلری نقطه پایان گذاشته شد و فاشیست های ایتالیایی و جاپانی نیز منکوب گردیدند.

تصویر بالا یکی از ماندگارترین صحنه‌های جنگ دوم جهانی است که به تاریخ ۲ می ۱۹۴۵ برداشته شده است. این تصویر سربازان روسی را نشان می‌دهد که با اشغال تعمیر رایشتاگ در قلب برلین، پرچم شوروی را به علامت پیروزی بالای آن نصب می‌کنند. رایشتاگ در گذشته پارلمان آلمان و آنزمان سمبول قدرت نازیزم بود.

جنگ جهانی دوم منجر به قتل بیش از ۶۰میلیون انسان شد که بر اساس ارقام سال ۱۹۳۹، سه فیصد جمعیت جهان را تشکیل می‌داد.

Victory against facism

فیلد مارشال ویلهلم کایتل وزیرجنگ آلمان از سوی ارتش نازی به تاریخ ۸ می ۱۹۴۵ سند تسلیمی بدون قید و شرط آلمان را در برلین امضا نمود. مارشال گئورگی ژوکوف از جانب ارتش سرخ شوروی و ویلیام تیدر از سوی ستاد مشترک نیروهای متفقین درین سند امضا نمودند. کایتل چهار روز بعد از این مراسم دستگیر شد و با تعدادی از سران نازی در محکمه نورنبرگ منحیث جنایتکار جنگی به اعدام محکوم شد. او به تاریخ ۱۶ اکتوبر ۱۹۴۶ به دار آویخته شد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 206 نفر