سرباز باوجدان نازی که قهرمان یوگوسلاوی شد

سرباز باوجدان نازی که قهرمان یوگوسلاوی شد

به تاریخ ۲۰ جولای ۱۹۴۱ در اوج جنگ دوم جهانی، ۱۶ تن از مردان یوگوسلاوی به جرم حمایت از پارتیزان های تحت رهبری مارشال تیتو توسط نازی ها دستگیر و حکم اعدام شان صادر می‌شود. در قریه‌ای به نام اسمدرفسکا پلانکا (واقع صربستان کنونی) هشت سرباز آلمانی تحت قومانده افسر نازی وظیفه داشتند که این جمع را که با چشمان و دستان بسته در گوشه‌ای صف بسته بودند تیرباران کنند. افسر امر آماده باش می‌دهد، اما از میان سربازان یکی به نام جوزف شولز (Joseph Schultz) اعلام می‌کند که نمی‌خواهد بر مردمی که گناهی ندارند آتش بگشاید. افسر برآشفته شده به او اعلام می‌‌دارد که در تیرباران سهم بگیرد و یا خودش هم در جمع «مجرمان» برای مرگ آماده شود. جوزف اسلحه، کلاه آهنی و سایر وسایل نظامی‌اش را یکی پی دیگری به زمین نهاده با گردن افراشته به صف دستگیرشدگان قرار گرفته لحظاتی بعد با آنان یکجا تیرباران شده در گور گروهی مدفون می‌گردد.

Joseph Schultz

نازی‌ها برای پوشانیدن نافرمانی سرباز شان، علت مرگ او را «کشته شده در جنگ» ثبت می‌کنند. اما با شکست نازی‌ها تصاویر این جنایت از آرشیوهای نظامی آلمان بیرون شد و بعد وقتی قبر قربانیان گشوده شد، فردی با لباس نظامی آلمانی نیز در میان کشته شدگان یافت شد.

بنای یادبود برای جوزف

سالها بعد در ۱۹۷۲ والتر، برادر جوزف برای یافتن سرنخی از برادرش به یوگوسلاوی سفر می‌کند و در تصاویر منتشره جنایت قریه پلانکا، برادرش را شناسایی می‌کند. در ضمن خبرنگار یوگوسلاوی به نام جانکوویچ قضیه را تعقیب کرده جریان دقیق ماجرا را در نشریه «پولیتیکا» منتشر می‌سازد.

جوزف به چهره شناخته‌شده در یوگوسلاوی سابق بدل گشت و در سال ۱۹۷۳، دانکو پوپوویچ فلم‌ساز آن کشور صحنه حماسی و انسانی مرگ جوزف را در فلم هنری به نام «جوزف شولز» به تصویر کشید.

در یوگوسلاوی، جوزف یک قهرمان محسوب گردیده بنای یادبودی برای تجلیل خودگذری وی در محل کشته‌شدنش اعمار گردیده و حتی سرودی برای احترام به او ساخته شده است.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 92 نفر