لیلا یلدیژان، خبرنگاری که سر در راه آزادی نهاد

لیلا یلدیژان، خبرنگاری که سر در راه آزادی نهاد
لیلا یلدیژان، خبرنگاری که سر در راه آزادی نهاد

لیلا یلدیژان (Layla Yildizhan) مشهور به دینیز فرات، خبرنگار زن کورد در سال ۱۹۸۴ در شهر وان (کوردستان شمالی در ترکیه) به دنیا آمد. تمام اعضای خانواده‌اش به خاطر افکار آزادیخوانه‌ی شان باربار توسط پولیس ترکیه بازداشت شدند و خانه‌ی شان ۱۱ دفعه به آتش کشیده شد. دینیز آوان کودکی‌اش را در فرار از ستم سپری نمود و جوانی‌اش را در مبارزه علیه آن. وی منحیث یک خبرنگار و پارتیزان در صفوف مبارزان کورد کار می‌نمود و برای چندین خبرگزاری و چینل‌ تلویزیونی طرفدار مبارزه‌ی کوردها خبر فراهم می‌کرد. وی در ۸ اگست ۲۰۱۴، حین پیکار علیه داعش در شهر مخمور (کوردستان جنوبی در عراق) بنابر اصابت پارچه راکت جان باخت.

در مراسم خاکسپاری دینیز فرات در کوه‌های قندیل، مادر این زن حماسه‌آفرین که سه دختر دیگرش را نیز در جریان مبارزه‌ آزادیخواهانه‌ کوردها از دست داده است، گفت:‌

«دخترانم بنفش را در زاب، ساریه را در متین، دلیل را در زیله و دینیز را در مخمور هنگام مبارزه برای آزادی از دست دادم. متباقی خانواده‌ام حاضر هستند که جان شان را برای همین مبارزه فدا کنند.»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 112 نفر