حمله اتمی امریکا بر هیروشیما ۷۰ ساله شد

حمله اتمی امریکا بر هیروشیما
حمله اتمی امریکا بر ناگاساکی (تصویر راست) و هیروشیما (تصویر چپ)

در روزهای پایانی جنگ دوم جهانی به تاریخ ۶ آگست ۱۹۴۵ دولت جنایتکار امریکا اولین بمب اتمی تاریخ را بر شهر هیروشیمای جاپان پرتاب کرد. سه روز بعد از این فاجعه، بمب دوم را بر شهر ناگاساکی پرتاب نمود که آن شهر را با خاک یکسان نمود. مجموعا درین دو شهر ۲۲۰هزار تن در همان نخستین روزها جان باختند اما عواقب ناگوار آن با گذشت چندین دهه همچنان برجاست.

حمله اتمی امریکا بر هیروشیما

یک‌تن از بازماندگان به نام یوکیکو ناکابوشی آن روز را چنین به یاد‌ می‌آورد:

«پس از انفجار بمب تمام شهر در گرد و غبار پیچید...کسانی که نجات یافته بودند به سوی شهرهای دیگر حرکت کردند. در راه ما افرادی را دیدیم که بدن شان سوخته و با خاکستر پوشیده شده بود. کسان دیگری را هم دیدیم که اعضای بدن شان را از دست داده بودند و فریاد می‌زدند که "آب، آب". ما نتوانستیم که به آنان آب بدهیم چون خود ما هم نداشتیم. افرادی را می‌دیدیم که یکی پی دیگر جلو چشم‌های ما جان شان را از دست می‌دادند. روز قیامت بود. این جنایت امریکا در حق مردم جاپان را هرگز فراموش نمی‌کنم.»

با آنکه از این جنایت هولناک علیه بشریت ۷۰ سال می‌گذرد ولی کابوس آن بازماندگان قربانیان را آزار می‌دهد.

حمله اتمی امریکا بر هیروشیما
حمله اتمی امریکا بر هیروشیما

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 103 نفر