اعتصاب کم‌سابقه کارگران مترو در انگلستان

اعتصاب کم‌سابقه کارگران مترو در انگلستان

هزاران کارگر سیستم حمل و نقل مترو در لندن و چند شهر انگلستان دست به اعتصاب زده زندگی در این شهرها را فلج کرده اند. اعتصاب کنندگان به پایین بودن دستمزد و طولانی بودن ساعات کار شبانه اعتراض دارند.

همزمان در حدود چهل شهر انگلستان کارگران مترو به جاده‌ها برآمده و نسبت به حقوق پایمال شده خود اعتراض کرده اند. این نخستین بار طی سیزده سال گذشته است که همه اتحادیه‌های صنفی مرتبط با کارکنان شبکه خط‌ آهن زیرزمینی لندن همزمان اعتصاب کرده اند و در نتیجه خدمات مترو در تمامی خطوط کاملا متوقف شده است.

این دومین اعتصاب جدی از زمان آغاز کار دولت محافظه کار دیوید کامرون شمرده می‌شود. سال گذشته نیز دهها هزار کارگر مترو در لندن دست به اعتصاب و تظاهرات خیابانی زده و زندگی در این کشور را فلج کردند. در لندن میلیون‌ها نفر در چند روز گذشته از بایسکل، بس‌های شهری و تکسی استفاده کرده و صفوف طولانی از مردم در ایستگاه‌ها به چشم می‌خورند.

حدود یک ماه پیش دهها هزار تن از شهروندان انگلستان همزمان با نشست هفت کشور صنعتی در آلمان به اعتراضات خشماگین پرداخته از نابرابری زندگی در انگلستان ابراز انزجار کردند.

انگلستان در میان دول پیشرفته جهان، ناعادلانه ترین کشور به شمار می‌رود.

اعتصاب کم‌سابقه کارگران مترو در انگلستان

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 138 نفر